Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej "Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej" 14-18 listopada 2016r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

"Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej" 14-18 listopada 2016r.

Marcin Zieliński
28.11.2016

W dniu 18 listopada br. zakończył się pięciodniowy kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej. Głównym celem kursu jest nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców afrykańskich.

Treści programowe obejmowały aktualną sytuacje polityczną, społeczną i gospodarczą w państwach afrykańskich, w szczególności w tych, do których powroty ich obywateli zostały wstrzymane lub w których sytuacja nadal daleka jest od stabilizacji (m.in. Erytrea, Burundi, Somalia czy Sudan Południowy). Ponadto słuchacze zapoznali się z mapą religijną kontynentu i kulturowymi aspektami komunikacji interpersonalnej z Afrykanami. Omówione zostały także migracje ludności afrykańskiej  do Europy, w tym do Polski oraz charakterystyka diaspory afrykańskiej w Polsce.
Kolejne już „spotkanie z Afryką” w lubańskim ośrodku było inspirującym i ciekawym dla uczestników kursu doświadczeniem, również za sprawą udziału w charakterze eksperta dr hab. Bary  NDiaye
z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajęcia przeprowadziły także kpt. SG Anna Wawrzynowicz i kpt. SG dr Justyna Pietrzkiewicz z Zakładu ds. Cudzoziemców.
Kurs był współfinasowany z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

 

do góry