Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie aktualnej sytuacji migracyjnej z uwzględnieniem roli organów SG i wymiaru sprawiedliwości. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie aktualnej sytuacji migracyjnej z uwzględnieniem roli organów SG i wymiaru sprawiedliwości.

Mariusz Dąbrowski
25.11.2016

Z inicjatywy Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG w dniach 21 - 23 listopada br. odbyło się spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie aktualnej sytuacji migracyjnej z uwzględnieniem roli organów SG i wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie pod przewodnictwem  płk SG Andrzeja Jakubaszka  - Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców, zostało zorganizowane przy wykorzystaniu środków zagranicznych pochodzących z Norweskiego  Mechanizmu Finansowego w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 "Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji."  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej  pionu ds. cudzoziemców SG, sędziowie penitencjarni sprawujący nadzór nad strzeżonymi ośrodkami dla cudzoziemców jak również orzekający w sprawach cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczył także Pan dr Tomasz Sieniow – Prezes Fundacji na rzecz Państwa i Prawa, który przedstawił wnioski i rekomendacje z badania przeprowadzonego w zakresie stosowania alternatyw do detencji. Podczas spotkania została zorganizowana wizyta w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Spotkanie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości było także platformą wymiany informacji w zakresie środków ułatwiających skuteczność powrotów, doświadczeń SG związanych ze wsparciem zarządzania migracjami w państwach dotkniętych masowym napływem  nielegalnych migrantów jak również w zakresie podjęcia  działań, mających na celu zapobieganie wtórnym ruchom migracyjnym.

do góry