Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym” 14 – 18.11.2016 r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym” 14 – 18.11.2016 r.

Marcin Zieliński
18.11.2016

W dniach 14 – 18.11.2016 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz ekspert z zakresu taktyki i techniki przesłuchań - Pan Wiesław Zyskowski , przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”.

Kurs dedykowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców w Placówkach SG i Wydziałach ds. Cudzoziemców Oddziałów SG, jak również pracowników innych urzędów i instytucji właściwych w sprawach cudzoziemców, przeprowadzających przesłuchania cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
Tematyka szkolenia obejmowała min. następujące  zagadnienia :
1. Uwarunkowania prawne przesłuchania w postępowaniu administracyjnym,
2. Taktyczne aspekty przesłuchania
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
4. Pytania jako podstawowe narzędzie przesłuchań,
5. Formułowanie się zeznań.
W kursie wzięli udział funkcjonariusze z: Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, oraz Śląskiego Oddziału SG, a także pracownicy z : Urzędu ds. Cudzoziemców i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Szkolenie współfinansowane było z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

 

do góry