Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kurs doskonalący „ Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „ Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego”

Marcin Zieliński
15.11.2016

W dniach 7 – 10 listopada w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przygotowali i przeprowadzili kurs doskonalący „ Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego”.

Przez cztery dni słuchacze – funkcjonariusze z Morskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Karpackiego OSG oraz pracownice Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu ds. Cudzoziemców - zdobywali wiedzę na temat wybranych krajów Subkontynentu Indyjskiego - Pakistanu, Indii, Nepalu, Bangladeszu, Sri Lanki.
Kurs rozpoczęły wykłady zaproszonej ekspertki – p. dr. hab. Agnieszki Kuczkiewicz – Fraś – wykładowczyni z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przybliżyła słuchaczom państwa omawianego regionu pod kątem historycznym, geopolitycznym, religijnym i kulturowym.
Szczególnie ciekawe okazały się informacje dotyczące założeń poszczególnych religii i systemów filozoficznych – omawiano hinduizm oraz jego główne kulty takie jak Viszniuzm, Shivaizm, Śaktyzm czy Ganeśa, dżinizm, buddyzm i sikhizm, omawiano również islam, dominujący w Bangladeszu i Pakistanie.
Duże zainteresowanie wzbudziły kwestie zasad i obyczajów uwarunkowanych kulturowo, tematy związane z rolą rodziny, pozycją kobiet i dzieci – ze szczególnym uwzględnieniem Indii.
Z ciekawością uczestnicy szkolenia zapoznawali się ze strojami charakterystycznymi dla mieszkańców Indii, niektórzy chętnie przymierzali poszczególne elementy ubioru.
Kolejnego dnia zajęcia przeprowadził st.chor. SG Jarosław Nahorski, który omówił tematy związane z historycznymi uwarunkowaniami i bieżącą sytuacją związaną z konfliktami, separatyzmami i terroryzmem w regionie. Poruszył kwestie związane z konfliktem Indyjsko – Pakistańskim o Kaszmir, z konfliktem w Pendżabie i Assamie, omówił dążenia separatystyczne Tamilów na Sri Lance, separatyzmy w Pakistanie - w Waziristanie, Beludżystanie i Sindh. Wykładowca omówił komunalizm i zjawisko „ szafranowego terroru” hindusów a także poświęcił część wykładu terroryzmowi i organizacjom terrorystycznym działającym w Azji Południowej.
Przeprowadził również warsztat kształtowania kompetencji międzykulturowych, podczas którego słuchacze w nieco zabawny sposób, na zasadzie quizu i rywalizacji miedzy drużynami – mieli okazję wykazać się wiedzą nabytą podczas zajęć.
Kolejne zajęcia, dotyczące zagadnień związanych z migracją mieszkańców Azji Południowej przeprowadziła ppłk SG Agata Chmura Segedyn. Prowadząca pokrótce przedstawiła historię migracji z regionu – zarówno migracji wewnętrznych jak i migracji na inne kontynenty. Przedstawiła czynniki wypychające występujące w Azji Południowej, szczegółowo omówiła je na przykładzie Bangladeszu.
Ppłk A. Chmura Segedyn omówiła procesy migracyjne z Azji Południowej do krajów wokół regionu ( Tajlandia, Malezja, Indonezja, Australia), ale też migracji do bardziej odległych miejsc, takich jak USA, Kanada oraz kraje Zatoki Perskiej a także do Europy, gdzie głównym celem migracji mieszkańców Azji Południowej, w szczególności Indusów, Pakistańczyków czy Lankijczyków jest Wielka Brytania.
Ciekawie wypadło aktualne porównanie obecności Polaków do diaspory Indusów czy Pakistańczyków w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Londynie.
W dalszej części wykładowczyni omówiła zjawisko migracji cudzoziemców z Subkontynentu Indyjskiego do Polski – historię i dzień dzisiejszy tego zjawiska. W tej części zajęć zaprezentowane zostały dane statystyczne dotyczące przekraczania granicy ( legalnego i nielegalnego), tytułów pobytowych, nielegalnego pobytu, nielegalnej pracy czy udzielania ochrony migrantom z Azji Południowej – na przestrzeni ostatnich lat.
Kurs zakończył się podróżniczą opowieścią naszego kolegi – funkcjonariusza Zakładu ds. Cudzoziemców, ppor. SG Macieja Wilgana, który podzielił się ze słuchaczami swoimi wrażeniami i pokazem interesujących fotografii z wyprawy do Indii.
Zajęciom towarzyszyła dyskretna indyjska muzyka, zapach kadzidełek, wystawa strojów, publikacji, filmów i zdjęć na temat regionu, co przyczyniło się do wysokich ocen i pozytywnego odbioru przez słuchaczy.
Przedsięwzięcie było współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

do góry