Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu” 7 – 10.11.2016 r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu” 7 – 10.11.2016 r.

Marcin Zieliński
10.11.2016

W dniach 7 – 10.11.2016 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach, wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG – realizujących zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany.
Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne: omówienie przesłanek do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawienie i omówienie orzecznictwa sądowego - krajowego i międzynarodowego w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany.
W kursie wzięli udział przedstawiciele Bieszczadzkiego, Podlaskiego, Śląskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.
Szkolenie współfinansowane było z w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

do góry