Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej” 7-10.11.2016 r. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

"Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej” 7-10.11.2016 r.

Marcin Zieliński
10.11.2016

W dniach 7-10.11.2016 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego pt. "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”.

Kurs skierowany był  do funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców, prowadzących czynności w stosunku do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.  W trakcie szkolenia omówiono kierunki prawa międzynarodowego w zakresie ochrony międzynarodowej oraz procedurę przyjęcia wniosku  o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zdobywano wiedzę z zakresu sporządzania dokumentacji, wskazywania właściwego dalszego trybu postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uzasadniających zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku. Przedstawiono zasady postępowania wobec osób o szczególnych potrzebach w procedurze uchodźczej oraz omówiono uregulowania w kwestii przekazywania i przyjmowania osób na terytorium RP w ramach mechanizmu dublińskiego.
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Morskiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Śląskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG.
Kurs był współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt nr 26/NMF PL 15/14.

do góry