Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warsztaty pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”

Mariusz Dąbrowski
30.11.2016

W dniach 22-25.11.2016 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja warsztatów pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”.

Uczestnikami spotkania byli funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Warsztaty wsparli wiedzą merytoryczną eksperci zewnętrzni, którzy omówili objawy zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem PTSD, prace z osobami  po doświadczeniu traumy, przemocy oraz z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto omówiono prace z  osobami z niepełnosprawnościami m.in. z dysfunkcjami słuchu, chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością intelektualną. Poruszono również tematykę dotyczącą zjawiska handlu ludźmi, identyfikację ofiar handlu ludźmi jako grupy wrażliwej oraz psychologiczne aspekty pracy z osobami będącymi ofiarami handlu ludźmi, podstawowe umiejętności podejmowania interwencji kryzysowej. Warsztaty były współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt nr 26/NMF PL 15/14. 

do góry