Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Doskonalenia techniki jazdy dla funkcjonariuszy SG - etap II - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Doskonalenia techniki jazdy dla funkcjonariuszy SG - etap II

09.04.2013

 

 

 

 

PROJEKT NR FGZ-11-3511

 

pt. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ  Z  ZAKRESU  DOSKONALENIA  TECHNIKI JAZDY  POJAZDAMI  DLA  FUNKCJONARIUSZY  SG  REALIZUJĄCYCH ZADANIA  W BEZPOŚREDNIEJ  OCHRONIE  GRANICY  PAŃSTWOWEJ  –  ETAP II”

 

Komenda Główna Straży Granicznej przy współudziale Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, przygotowała projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych, alokacja 2011. Został on podzielony na dwa podprojekty:

 

1. Podprojekt  nr 1
obejmie przeprowadzenie ok. 10 szkoleń dla łącznej grupy ok. 111 funkcjonariuszy Straży Granicznej (w tym 1 szkolenie dla ok. 3 instruktorów) w podziale na 4 moduły szkoleniowe:

  • • moduł 1: szkolenie doskonalące dla instruktorów odpowiedzialnych za realizację zajęć z modułów 2-4
  • • moduł 2: prowadzenie pościgów pojazdami uprzywilejowanymi,
  • • moduł 3: trening jazdy w trudnym terenie samochodami, pojazdami ATV i motocyklami z elementami udzielania pierwszej pomocy,
  • • moduł 4: działania specjalne z użyciem pojazdów.

 

2. Podprojekt  nr 2
obejmuje działania związane z modernizacją sali wykładowej nr 105 w bloku szkoleniowym nr 27 w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe, tj. szerokie zainteresowanie problematyką doskonalenia techniki bezpiecznego kierowania pojazdami służbowymi przez funkcjonariuszy SG w warunkach pełnienia służby. Nabyta w trakcie szkoleń wiedza oraz zdobyte doświadczenie praktyczne przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa osobistego, a tym samym zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków drogowych.
Usługa szkoleniowa zostanie dostarczona we własnym zakresie przez Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.
W ww. szkoleniach wezmą udział funkcjonariusze z następujących oddziałów SG (oraz podległych im placówek): Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Morskiego, Karpackiego oraz Nadbużańskiego.

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w okresie od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r.
Głównym założeniem projektu jest nabycie nowych umiejętności oraz możliwość doskonalenia technik oraz taktyki  prowadzenia pojazdów przez funkcjonariuszy SG realizujących na co dzień zadania związane z ochroną granicy państwowej, patrolowaniem głównych szlaków komunikacyjnych, zatrzymywaniem i ściganiem (zwłaszcza w trudnym terenie) osób nieprzestrzegających prawa w zakresie właściwości Straży Granicznej.

Przygotowanie funkcjonariuszy SG do realizacji zadań służbowych z użyciem pojazdów będzie skutkowało efektywnym działaniem w trakcie podejmowania pościgów za osobami, które nie zatrzymały się do kontroli granicznej. Ponadto szkolenia wpłyną na podniesienie świadomości funkcjonariuszy SG odnośnie zagrożeń z którymi mogą mieć do czynienia w trakcie pełnienia służby, a tym samym wpłyną na zwiększenie ich bezpieczeństwa, a także innych uczestników ruchu drogowego.

do góry