Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Doskonalenie techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Doskonalenie techniki jazdy pojazdami dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

16.04.2012

 

 

PROJEKT NR FGZ-10-3518

pt. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY POJAZDAMI DLA FUNKCJONARIUSZY SG REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ”


Komenda Główna Straży Granicznej zrealizowała projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych (alokacja 2010), który obejmował realizację szkoleń w ramach sześciu modułów tematycznych:

Moduł 1: Prowadzenie pościgów pojazdami uprzywilejowanymi,
Moduł 2: Trening jazdy pojazdami terenowymi,
Moduł 3: Działania specjalne z użyciem pojazdów,
Moduł 4: Trening bezpiecznej jazdy,
Moduł 5: Trening jazdy taktycznej,
Moduł 6: Prowadzenie pościgów z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych – pościg transgraniczny.

 

Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe, tj.: szerokie zainteresowanie problematyką doskonalenia techniki bezpiecznego kierowania pojazdami służbowymi przez funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Usługa szkoleniowa została dostarczona we własnym zakresie przez ośrodki szkolenia SG (tj. Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu) Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele wszystkich oddziałów SG tj. Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego, Sudeckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Morskiego, Karpackiego oraz Nadbużańskiego.

Głównym założeniem projektu było nabycie nowych umiejętności oraz możliwość doskonalenia technik oraz taktyki prowadzenia pojazdów przez funkcjonariuszy oraz pracowników SG realizujących na co dzień zadania związane z ochroną granicy państwowej, patrolowaniem głównych szlaków komunikacyjnych, zatrzymywaniem i ściganiem (zwłaszcza w trudnym terenie) osób nieprzestrzegających prawa w zakresie leżącym we właściwości Straży Granicznej.

Ponadto szkolenia wpłynęły na podniesienie świadomości uczestników szkoleń odnośnie zagrożeń, z którymi mogą mieć do czynienia w trakcie pełnienia służby. 
Nabyta w trakcie szkoleń wiedza oraz zdobyte doświadczenie praktyczne z pewnością przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa osobistego, a tym samym zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków drogowych w których uczestniczą przedstawiciele SG.

Szkolenia w ramach projektu były zrealizowane w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2012 r. Ogółem  przeprowadzono 21 edycji szkoleniowych w trakcie których przeszkolono 239 osób.

 

 

do góry