Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przeszły Komendant, obecny patron - HISTORIA SG -

Nawigacja

HISTORIA SG

Przeszły Komendant, obecny patron

Sylwia Wojtowicz
24.05.2022

Działał w organizacjach niepodległościowych. Po wybuchu wojny światowej w 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Był Komendantem Straży Granicznej, teraz jednym z jej patronów. Stefan Pasławski dziś obchodzi swoje urodziny.

25 maja 1885 roku, w Warszawie, przyszedł na świat Stefan Pasławski, przyszły Komendant Główny Straży Granicznej i obecny patron Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Już w młodości działał w organizacjach niepodległościowych - był jednym z organizatorów Drużyn Bartoszowych. Po wybuchu wojny światowej w 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Od 1918 roku był już oficerem w Wojsku Polskim. Organizował Białostocki Pułk Strzelców, na którego czele wyruszył na front wojny polsko-bolszewickiej. Następnie został dowódcą 4 Brygady wchodzącej w skład słynnej 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Po wojnie 1920 roku objął dowództwo 40 Brygady Piechoty, następnie służył w 20, a później 29 Dywizji Piechoty. W listopadzie 1925 roku znalazł się w Korpusie Ochrony Pogranicza, gdzie dowodził najpierw 2, a później 3 Brygadą KOP. W czerwcu 1927 roku został skierowany do dyspozycji Ministerstwa Skarbu, z przeznaczeniem do kierowania Strażą Celną na granicy zachodniej i południowej. Po powstaniu w marcu roku 1928 Straży Granicznej został jej Komendantem Głównym.

 800

Pod koniec 1928 roku objął dowództwo Okręgu Korpusu VIII Toruń. Pod jego przewodnictwem Pomorski Komitet Floty Narodowej zakupił w 1929 r. i wyekwipował „Dar Pomorza”. W latach 1934-1939 sprawował funkcje publiczne, a w dniu 24 kwietnia 1939 roku, Minister Spraw Wewnętrznych, gen. Tadeusz Kasprzycki, przeniósł go w stan spoczynku. W kampanii 1939 roku udziału nie brał. Został internowany w Rumunii, a stamtąd został wydany Niemcom i umieszczony w oflagu. Uwolniony przez wojska alianckie został na zachodzie. Zmarł 17 lipca w Bangor, w Wielkiej Brytanii.

 

Tekst: M. Telepko, pod red., S. Wojtowicz-Sander

Zdjęcia: Warmińsko-Maurski OSG, domena publiczna

do góry