Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Infrastruktura budowlana -

Nawigacja

Infrastruktura budowlana

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Infrastruktura budowlana

15.05.2008 Wersje dokumentu

Realizacja zadań przez Straż Graniczną spowodowała konieczność dostosowania posiadanej infrastruktury budowlanej do nowych zadań i struktur. Niezależnie od powyższego, konieczne spełnienie wymogu związanego z wejściem Polski do Unii Europejskiej zarówno w zakresie działań ustawowych jak zaplecza szkoleniowego w ośrodkach szkolenia i oddziałach SG.

 

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga fakt, że posiadane obiekty, w wielu wypadkach zabytkowe, nie spełniały wymogów wynikających ze znowelizowanych, dostosowanych do prawa unijnego, przepisów.

 

Począwszy od pierwotnych założeń,  wymienione uwarunkowania powodują, że Straż Graniczna prowadzi na bieżąco  prace związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury przygranicznej. Środki pozyskane z Funduszu Schengen stanowiły istotny wkład w prace nad unowocześnieniem posiadanej infrastruktury budowlanej.

 

W ramach Funduszu Schengen formacja wykorzystała przyznane środki finansowe przede wszystkim na:
 

1. budowę nowych obiektów dla granicznych jednostek organizacyjnych,

 

Budowa GPK SG w m. Hrubieszów 
(Nadbużański Oddział Straży Granicznej)

 

 

2. dalszą modernizację istniejących kompleksów na zewnętrznej granicy UE,

 

Rozbudowa strażnicy SG w m. Lubaczów
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

 


3. rozpoczęcie i kontynuację prac w zakresie modernizacji siedzib oddziałów i ośrodków szkolenia,

 

Modernizacja budynków w m. Koszalin
(Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej)

 


4. budowę lądowisk i bazy technicznej dla statków powietrznych,

 

Budowa lądowiska dla śmigłowców w m. Huwniki 
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

 

 

5. budowę, adaptację i modernizację pomieszczeń dla zatrzymanych cudzoziemców.

 

Adaptacja bud. areszt w celu wydalenia i strzeżonego ośrodka
dla cudzoziemców w m. Przemyśl 
(Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)


Należy zaznaczyć, że zakres prac modernizacyjnych wymagał będzie kontynuacji dotychczasowych działań.

do góry