Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Infrastruktura budowlana -

Nawigacja

Infrastruktura budowlana

Infrastruktura budowlana

Leszek Dąbrowski
15.05.2008 Wersje dokumentu

 

Obecnie Straż Graniczna realizuje zadania inwestycyjne i remontowe w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” oraz „Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Na lata 2017-2021 zaplanowano do realizacji 113 zadań, w tym: 
- 93 zadania z ustawy „Program modernizacji…”,
- 20 zadań z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Na realizację w latach 2017 – 2020 w ramach ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (PM) zaplanowano 93 zadania na łączną kwotę 296,3 mln zł:-- budowa i przebudowa strzelnic i ich instalacji – 7 zadań,
- budowa i przebudowa placówek SG – 14 zadań (w tym 3 zadania na dokumentację projektową),
- budowa boksów garażowych i stacji obsługi pojazdów – 5 zadań,
- budowa baz:
   - dla statków powietrznych oraz dla poduszkowców i jednostek pływających – 1 zadanie,
   - dla poduszkowców i jednostek pływających – 1 zadanie,
- budowa i przebudowa obiektów na terenie oddziałów i ośrodków szkolenia – 53 zadania,
- budowa i przebudowa infrastruktury zewnętrznej i sieci oraz infrastruktury wewnętrznej i instalacji – 9 zadań,
- budowa wież – 3 zadania.

W ramach ustawy „Program modernizacji…” w latach 2017–2019 zrealizowano 64 zadania, w tym:
- budowa i przebudowa strzelnic i ich instalacji – 4 zadania,
- budowa i przebudowa placówek SG – 2 zadania,
- budowa boksów garażowych – 3 zadania,
- budowa stacji obsługi pojazdów  1 zadanie,
- przebudowa istniejących obiektów (w tym termomodernizacje) – 32 zadania,
- budowa i przebudowa infrastruktury zewnętrznej i sieci – 13 zadań,
- budowa i przebudowa infrastruktury wewnętrznej i instalacji – 8 zadań,
- budowa wież – 1 zadanie.

Do najważniejszych efektów rzeczowych realizowanych w ramach PM w 2019 r. należy zaliczyć:
- budowa i przebudowa strzelnic i ich instalacji – 1 zadanie,
- budowa i przebudowa infrastruktury zewnętrznej i sieci oraz infrastruktury wewnętrznej i instalacji – 2 zadania,
- budowa stacji obsługi pojazdów i przebudowa pomieszczeń garażowych – 2 zadania,
- przebudowa placówek SG – 1 zadanie,
- budowa i przebudowa obiektów na terenie oddziałów i ośrodków szkolenia – 4 zadania.

 

 
Strzelnica pistoletowa w m. Przemyśl

 

 
Stacja obsługi pojazdów w m. Białystok

 

 
Budynek nr 2 w m. Nowy Sącz

 

 
Budynek nr 16 w m. Nowy Sącz

 

 
Budynek nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. Warszawa

 

Do zadań planowanych do realizacji w roku 2020 należy zaliczyć:

- budowa krytych strzelnic – 3 zadania,
- budowa i przebudowa PSG – 4 zadania,
- budowa bazy dla statków powietrznych – 1 zadanie,
- budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających – 1 zadanie,
- przebudowa obiektów na terenie oddziałów i ośrodków szkolenia SG – 2 zadania.

 W ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2018–2021 zaplanowano do realizacji 20 zadań na łączna kwotę 103 mln zł, z tego do 2019 roku zakończono 4 zadania :
- budowa placówek SG – 2 zadania,
- budowa wież obserwacyjnych – 2 zadania.

 
Placówka SG w m. Nowy Dwór   Placówka SG w m. Dubeninki

 

 
Wieża obserwacyjna
w m. Zubrzyca Wielka
  Wieża obserwacyjna
w m. Bartniki

 

do góry