Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Infrastruktura budowlana -

Nawigacja

Infrastruktura budowlana

Infrastruktura budowlana

Leszek Dąbrowski
15.05.2008 Wersje dokumentu

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiążę się z koniecznością dostosowania infrastruktury budowlanej Straży Granicznej do aktualnych przepisów prawa, wymogów, zadań i struktur. W związku z powyższym Straż Graniczna prowadzi na bieżąco roboty budowlane związane z budową, przebudową i remontem infrastruktury przygranicznej. 

Głównym źródłem finansowania inwestycji budowlanych realizowanych przez Straż Graniczną jest budżet państwa. Dodatkowo Straż Graniczna na realizację zamierzeń budowlanych pozyskuje środki z funduszy państw europejskich. 

Obecnie Straż Graniczna realizuje zadania inwestycyjne i remontowe w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” oraz „Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Na lata 2017-2021 zaplanowano do realizacji 112 zadań, w tym: 
- 92 zadania z ustawy „Program modernizacji…”,
- 20 zadań z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


W ramach ustawy „Program modernizacji…” w latach 2017–2018 zrealizowano 54 zadania, w tym:
- budowa i przebudowa strzelnic i ich instalacji – 3 zadania,
- budowa placówek SG – 1 zadanie,
- budowa boksów garażowych – 2 zadania,
- przebudowa istniejących obiektów (w tym termomodernizacje) – 28 zadań,
- budowa i przebudowa infrastruktury zewnętrznej i sieci – 11 zadań,
- budowa i przebudowa infrastruktury wewnętrznej i instalacji – 8 zadań,
- budowa wież – 1 zadanie.

Do najważniejszych efektów rzeczowych realizowanych w latach 2017-2018 należy zaliczyć:

 

   
Przebudowa strzelnicy krytej PSG
w m. HRUBIESZÓW
  Przebudowa wentylacji mechanicznej
strzelnicy krytej w PSG TERESPOL
  Przebudowa wentylacji mechanicznej
strzelnicy w m. KROSNO ODRZAŃSKIE

 

 
Budowa budynku administracyjnego w PSG BIELSKO-BIAŁA

 

 
Budowa garaży dla samochodów PJN
w PSG w m. HUWNIKI
  Budowa boksów garażowych
w m. SZCZECIN

 

   
Przebudowa PSG
w m. WETLINA
  Przebudowa budynku na potrzeby PSG
w m. RUDA ŚLĄSKA
  Przebudowa budynku na potrzeby PSG
w m. RUDA ŚLĄSKA
 
   
Przebudowa budynku nr 28
w m. CHEŁM
  Przebudowa budynku nr 28
w m. GDAŃSK-WESTERPLATTE
  Przebudowa budynku nr 1
w m. KRYNICA MORSKA

 

 
Rozbudowa budynku nr 25 w m. PRZEMYŚL

 

Rozbudowa budynku PDOZ w WARSZAWIE

 

 
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. KOSZALIN

 

   
Termomodernizacja budynku nr 45
w m. KOSZALIN
  Termomodernizacja i nadbudowa budynku
nr 10 w m. RACIBÓRZ
  Termomodernizacja i nadbudowa budynku
nr 10 w m. RACIBÓRZ

 

 
Dostosowanie części budynku nr 24 na pomieszczenia dla psów służbowych w m. LUBAŃ

 

Przebudowa pomieszczenia garażowego w budynku nr 27
dla potrzeb PJN w m. PRZEMYŚL

 

   
  Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. MIELNO

 

 
Dostosowanie budynku nr 8 do przepisów ppoż. w m. LUBAŃ

 

   
Przebudowa stacji paliw
w m. RACIBÓRZ
  Przebudowa stacji paliw
w m. LUBAŃ
  Przebudowa stacji paliw
w m. LUBAŃ

 

   
Wykonanie sieci CO i CWU
w m. KOSZALIN
  Wykonanie sieci CO i CWU
w m. KOSZALIN
  Przebudowa wewnętrznej sieci wod-kan
w m. KOSZALIN

 

 


W ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2018–2021 zaplanowano do realizacji 20 zadań, w tym:

- budowa i przebudowa placówek SG – 6 zadań,
- budowa wież obserwacyjnych – 13 zadań,
- budowa systemu ochrony technicznej granicy – perymetria – 1 zadanie.

 
Budowa PSG w m. DUBENINKI   Budowa PSG w m. NOWY DWÓR

 


Straż Graniczna również bardzo aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W ramach przedmiotowych środków zrealizowano m.in.:

 

 
Termomodernizacja budynku administracyjnego PSG w m. LUBYCZA KRÓLEWSKA
     
 
Termomodernizacja dwóch budynków administracyjnych PSG w m. SKRYHICZYN
     
 
Termomodernizacja budynku administracyjnego
PSG w m. KODEŃ
  Termomodernizacja budynku nr 1
w m. ŚWINOUJŚCIE

 

 

do góry