Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej”

Mariusz Dąbrowski
05.12.2016

W dniu 2 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej”.

Przedsięwzięcie, którego organizatorem był Zakład do Spraw Cudzoziemców, znalazło się po raz pierwszy  w ofercie lubańskiego ośrodka (poprzednio realizowane były dwa odrębne kursy). Głównym celem kursu było nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców, pochodzących z tej części świata.

                Zagadnienia programowe obejmowały aktualną sytuacje polityczną, społeczną i gospodarczą oraz uwarunkowania i przebieg aktualnych konfliktów w państwach i republikach regionu, a także zróżnicowanie religijne omawianego obszaru. Ponadto uczestnicy zapoznali się z kulturowymi aspektami komunikacji interpersonalnej z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej.  Następnie omówione zostały migracje ludności kaukaskiej i azjatyckiej do Europy i Polski, jak również funkcjonowanie społeczności kaukaskich w Polsce (głównie Czeczenów i Ormian).

               Zajęcia przeprowadziły: kpt. SG Anna Wawrzynowicz, kpt. SG dr Justyna Pietrzkiewicz i Daria Kubicka. Wsparcia merytorycznego podczas realizacji kursu udzielili wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Larysa Leshchenko i dr Marek Musioł, którzy podzielili się ze słuchaczami autorskimi badaniami i doświadczeniami z pobytu w regionie Kaukazu i Azji Centralnej.

               Kurs był współfinasowany z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

do góry