Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”

Mariusz Dąbrowski
07.12.2016

W dniu 5 grudnia 2016 roku z inicjatywy Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG odbyła się konferencja podsumowująca projekt nr 26/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Straży Granicznej, przedstawiciele partnera projektu, tj. Urzędu ds. Cudzoziemców a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Pracy.

Celem konferencji było podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu.

do góry