Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Linda. Urodzony dowódca - HISTORIA SG -

Nawigacja

HISTORIA SG

Linda. Urodzony dowódca

Sylwia Wojtowicz
21.10.2022

22 października 1860 roku w Działoszynie urodził się przyszły generał brygady Wojska Polskiego i Komendant Główny Batalionów Celnych Maksymilian Eugeniusz Linda. Mimo wojskowej emerytury, aż do śmierci starał się angażować w życie społeczne.

Maksymilian Linda urodził się 22 października 1860 roku w Działoszynie. Absolwent carskiej Szkoły Junkrów w Warszawie, karierę wojskową rozpoczął od zawodowej służby w piechocie armii carskiej. W wojnie rosyjsko-japońskiej dowodził batalionem i awansował na podpułkownika. Kilka lat później podczas I wojny światowej już jako pułkownik dowodził kolejno pułkiem, brygadą oraz dywizją piechoty. W 1917 roku został przedstawiony do awansu na generała.

Rewolucja lutowa w Rosji zakończyła jego świetną karierę w carskiej armii. Wtedy właśnie Linda zaangażował się w służbę w polskich formacjach wojskowych na Wschodzie. Został szefem sztabu 4 Dywizji Strzelców Polskich i dowódcą brygady piechoty w II Korpusie Polskim w Rosji. Od kwietnia do czerwca 1918 roku służył w III Korpusie Polskim. Po licznych niepowodzeniach Korpusu na Ukrainie dotarł do Polski. W lutym 1919 roku został przydzielony do Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. W maju, już w stopniu pułkownika, wstapił do Wojska Polskiego i od czerwca objął dowództwo nad Lwowem. W lipcu 1920 roku otrzymał awans na generała podporucznika. W kwietniu 1921 roku został przeniesiony w stan spoczynku w stopniu generała brygady. Już w czerwcu 1921 roku został ponownie powołany i wyznaczony na Komendanta Głównego Batalionów Celnych, którymi dowodził do czerwca 1922 roku.

W lutym 1923 roku ponownie, tym razem już na dobre, został przeniesiony w stan spoczynku. Na emeryturze przebywał w Warszawie, Chełmnie, a ostatnie lata życia spędził w Zakopanem. Mieszkał tu w słynnej willi zwanej „Czerwonym Dworem”. Zamieszkiwał w niej wcześniej sam Karol Szymanowski. Willę odwiedzali, m. in. Zofia Nałkowska, Rafał Malczewski, Karol Sztompke oraz wielu innych znanych ludzi kultury. Po wojnie w „Czerwonym Dworze” miał swoja placówkę słynny partyzant podziemia antykomunistycznego Józef Kuraś ps. „Ogień”. Linda starał się angażować w życie społeczne. Założył i kierował w Zakopanem Legionem Śląskim, który skupiał byłych powstańców śląskich osiadłych na tych terenach. Zmarł 25 kwietnia 1945 roku i został pochowany na Nowym Cmentarzu w Zakopanem.

 

Tekst: M. Telepko, pod red., S. Wojtowicz-Sander

Zdjęcie: Domena publiczna

 

 

 

do góry