Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zastępcy Komendanta Głównego SG z nowymi obowiązkami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępcy Komendanta Głównego SG z nowymi obowiązkami

Ewa Gajewska
15.03.2018

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga zmienił zakres kompetencji swoich zastępców. Decyzja o zmianie zakresu obowiązków zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej weszła w życie z dniem 15 marca 2018 roku.

Nowa decyzja dotycząca podziału zakresu obowiązków pozostaje bez zmian w zakresie kompetencji Komendanta Głównego Straży Granicznej. Gen. bryg. SG Tomasz Praga, tak jak do tej pory, bezpośrednio nadzoruje Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych SG, Biuro Kadr i Szkolenia, Biuro Kontroli i Audyt Wewnętrzny.

Gen. bryg. SG Jacek Bajger od dziś sprawuje nadzór nad pionem granicznym, operacyjno-śledczym oraz prawnym. Oznacza to, że koordynuje i nadzoruje działania związane ze stanowieniem i stosowaniem prawa, ochroną granicy państwowej oraz działaniami w zakresie rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania przestępczości. Pełni również funkcję zastępcy głównego pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pion do spraw cudzoziemców, pion ds. współpracy międzynarodowej oraz pion ochrony informacji nadzoruje pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec. Zgodnie z obowiązującą od dziś decyzją sprawuje również nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do Spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania.

Płk SG Wioleta Gorzkowska, pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. logistycznych, koordynuje i nadzoruje pion logistyczny oraz finansowy. Jest odpowiedzialna za realizację budżetu Straży Granicznej, teleinformatykę oraz za proces zaopatrywania formacji w sprzęt i usługi niezbędne do realizacji ustawowych zadań.

zdj. I. Bajda (KGSG)

do góry