Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej ETPCz uchylił środki tymczasowe w 89 sprawach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

ETPCz uchylił środki tymczasowe w 89 sprawach

02.12.2022

Europejski Trybunał Praw Człowieka uchylił wobec Polski tzw. środek tymczasowy w postaci zakazu przekazania cudzoziemca na Białoruś wobec 236 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Powodem było między innymi brak kontaktu ze skarżącymi, którzy wyjechali z Polski do innych państw członkowskich.

Od sierpnia 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zastosował wobec Polski tzw. środek tymczasowy w postaci zakazu przekazania cudzoziemca na Białoruś w 90 przypadkach dotyczących ponad 260 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Po zapoznaniu się z materiałem przekazanym zarówno przez stronę polską, jak i przez pełnomocników cudzoziemców, Trybunał uchylił środek tymczasowy w 89 sprawach i wobec 236 cudzoziemców uznając, że nie było zagrożenia, by osoba została przekazana na terytorium Białorusi lub z powodu braku kontaktu ze skarżącymi. Wyjechali oni z Polski do innych państw członkowskich nie czekając na zakończenie procedur administracyjnych. Natomiast, aż 63 sprawy Trybunał skreślił z listy skarg.

Liczby te obrazują, jak dużą skalę wśród migrantów stanowią ci, którzy nie są zainteresowani ochroną w Polsce, a ich głównym celem jest dalsza nielegalna podróż do innych państw członkowskich UE. Mechanizm wnioskowania do ETPCz  o środek tymczasowy był i jest instrumentalnie wykorzystywany przez pełnomocników migrantów.

Często w momencie zatrzymywania cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył polsko-białoruską granicę, byli przy nim aktywiści i już mieli dokument z ETPCz o zastosowaniu środka tymczasowego. Wskazywało to, że aktywiści musieli dużo wcześniej wystąpić do ETPCz o zastosowanie tego środka - zanim dana osoba nielegalnie przekroczyła granicę lub zanim wezwano do niej funkcjonariuszy. Podobne nadużycia stosowane są w przypadku składania wniosków o ochronę międzynarodową. Większość osób korzystających z tej procedury i tak nie chce zostać w Polsce, a po zwolnieniu ze strzeżonych ośrodków, od razu wyjeżdżają na zachód Europy.

do góry