Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Legitymował się sfałszowanym dokumentem dlatego odmówiono mu wjazdu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Legitymował się sfałszowanym dokumentem dlatego odmówiono mu wjazdu

Konrad SZWED
05.09.2022

Odmową wjazdu na terytorium Polski, cofnięciem wizy oraz przedstawieniem zarzutów karnych zakończyła się podróż obywatela Turcji, usiłującego podstępem dostać się do naszego kraju na podstawie sfałszowanego zezwolenia na pracę.

Do zdarzenia doszło w piątek (2 września 2022 roku) podczas kontroli paszportowej po przylocie samolotu ze Stambułu. Jeden z podróżnych w trakcie kontroli na I linii kontroli granicznej okazał swój paszport wraz z wizą oraz zezwolenie na pracę w jednej z firm budowlanych w Warszawie. Jednak okazane w trakcie kontroli granicznej dokumenty uzupełniające wzbudziły wątpliwości co do ich autentyczności. Wnikliwie analizując dokumenty przedstawione przez obywatela Turcji, ustalono, że zezwolenie na pracę zostało podrobione na wzór oryginalnego. Świadczyły o tym między innymi liczne błędy językowe w dokumencie.

Kolejne sprawdzenia, tym razem w dostępnych bazach SG, potwierdziły podejrzenia funkcjonariuszy – faktycznie zezwolenie figurowało w systemie, ale zostało wystawione na dane innej osoby. Turkowi przedstawiono zarzut usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom oraz wszczęto wobec niego postępowanie przygotowawcze. Cudzoziemiec nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Po otrzymaniu decyzji o odmowie wjazdu oraz cofnięciu wizy odleciał z powrotem do Turcji.

do góry