Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

34/BF/BŁiI/19

18.06.2019
Zakup elementów zasilania gwarantowanego oraz zasilania awaryjnego dla oddziałów SG powyżej 144 000 EUR 31682500-5 23.07.2019 10:00

42/BF/BŁiI/19

09.07.2019
Zakup telefonów IP powyżej 144 000 euro 32550000-3 14.08.2019 11:00

16/BF/BŁiI/19

19.04.2019
Obsługa serwisowa CWT powyżej 443 000 euro 50300000-8, 50600000-1, 50500000-0,50700000-2, 50800000-3 20.05.2019 10:00
do góry