Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

5/BF/BTiZ/20

24.03.2020
Dostawa Przewoźnych Jednostek Nadzoru powyżej 139 000 EUR 32323500-8 – urządzenia do nadzoru wideo. 34140000-1 – pojazdy silnikowe. 34971000-4 – urządzenia bezpośredniego monitorowania. 28.04.2020 10:00

12/BF/BTiZ/20

29.04.2020
Zakup masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami Powyżej 139.000 Euro 35814000-3 09.06.2020 10:30

13/BF/BTiZ/20

29.04.2020
Zakup 1800 kpl. odzieży ochronnej z opcją zwiększenia do 2600 kpl. powyżej 139 000 EUR 35113400-3 01.06.2020 10:00

11/BF/BTiZ/20

04.05.2020
Zakup 1300 kpl. hełmów kuloodpornych z opcją zwiększenia do 2100 kpl. Powyżej 139.000 Euro 35813000-6 08.06.2020 11:00
do góry