Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

9/BF/BTiZ/19

07.03.2019
Dostawa koszul Poniżej 144 000 euro 18332000-5 30.04.2019 10:00

23/BF/BTiZ/19

23.04.2019
Bezgotówkowa dostawa paliw w systemie kart paliwowych Powyżej 144 000 euro 09134220-05, 09132100-04, 24957000-7 27.05.2019 10:00

12/BF/BTiZ/19

27.03.2019
Dostawa systemów optoelektronicznych. powyżej 144 tysięcy euro 32323500-8, 32333000-6, 31642000-8,30200000-1,80500000-9 29.04.2019 10:00

14/BF/BŁiI19

29.04.2019
Modernizacja Systemu Radiokomunikacyjnego SG Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR I etap - Zakup urządzeń umożliwiających przekazywanie pozycji radiotelefonów cyfrowych ETSI DMR powyżej 144.000 euro 32000000-3 05.06.2019 11:00

33/BF/BTiZ/19

29.05.2019
Dostawa celowników Poniżej 144 000 euro 35200000-6, 31712348-1, 38636100-3 14.06.2019 10:00
do góry