Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

39/BF/BŁiI/19

01.07.2019
Świadczenie usługi transmisji danych wraz z dostawą kart SIM dla projektu MM i SOdC. poniżej 144 000 euro 64210000-1, 64216000-3 15.07.2019 10:00

spr 26/BF/BTiZ/19

04.06.2019
ZAKUP 550 KPL. PISTOLETÓW SAMOPOWTARZALNYCH Z OPCJĄ ZWIĘKSZENIA DO 650 KPL powyżej 144 000 EUR 35321100-1 10.07.2019 10:00
do góry