Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

1/BF/BŁiI/21

05.02.2021
Doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby systemu EES Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne 10.03.2021 11:00
do góry