Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

2/BF/ZG/21

03.03.2021
Wykonanie geodezyjnych pomiarów wspólnych cieków, dróg oraz rowów granicznych na polsko-czeskiej granicy państwowej Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 22.03.2021 10:00

1/BF/BŁiI/21

05.02.2021
Doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby systemu EES Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne 31.03.2021 11:00
do góry