Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

16/BF/BTiZ/23

27.03.2023
Dostawa 80 szt. pojazdów patrolowych z opcją zwiększenia do 30 szt. Przetarg nieograniczony 24.04.2023 10:00

11/BF/BTiZ/23

21.03.2023
Dostawa 15 szt. samochodów patrolowych z napędem elektrycznym typu BEV Przetarg nieograniczony 17.04.2023 10:00

13/BF/BTiZ/23

20.03.2023
Dostawa 45 szt. pojazdów terenowych w ramach zamówienia podstawowego z opcją zwiększenia o dodatkowe 10 szt. Przetarg nieograniczony 17.04.2023 10:00

2/BF/BL/23

17.03.2023
Zakup i dostawa dwóch samolotów rozpoznawczych do ochrony granicy państwowej przetarg nieograniczony 10.05.2023 11:00

19/BF/BL/23

16.03.2023
Powierzenie śmigłowca EC135 P3H do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu celem spełnienia wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 24.03.2023 11:00

9/BF/BŁiI/23

14.03.2023
„Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej. Zakup systemu identyfikacji biometrycznej – Budowa Systemu Biometric Matching System (BMS) dla Straży Granicznej” przetarg ograniczony powyżej 431 000 euro 11.04.2023 12:00

12/BF/BTiZ/23

14.03.2023
Dostawa 14 sztuk samochodów typu mikrobus z opcją zwiększenia o dodatkowe 6 sztuk przetarg nieograniczony 13.04.2023 11:00

14/BF/BTiZ/23

13.03.2023
Dostawa 3 szt. autobusów przeznaczonych do przewozu 20 osób w ramach zamówienia podstawowego z opcją zwiększenia o dodatkowe 2 szt. Przetarg nieograniczony 13.04.2023 10:00

15/BF/BTiZ/23

10.03.2023
Dostawa 25 szt. samochodów ciężarowo-osobowych z opcją zwiększenia o dodatkowe 10 szt. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy p.z.p. 12.04.2023 11:00

6/BF/BL/22

08.03.2023
Zakup i tankowanie paliwa lotniczego JET A-1 Przetarg nieograniczony 04.04.2023 10:00

Wybierz Strony

do góry