Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

53/BF/BTiZ/19

18.10.2019
Dostawa kapeluszy w kolorze khaki poniżej 144 000 euro 18441000-2 30.10.2019 10:00

51/BF/BŁiI/19

18.10.2019
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG powyzej 144.000 euro 48000000-8, 72000000-5 18.11.2019 11:00

52/BF/BL/19

16.10.2019
Usługa ubezpieczenia statków powietrznych w zakresie ubezpieczenia OC i NNW z okresem odpowiedzialności od dnia 02.12.2019 r. do dnia 01.12.2021 r. włącznie poniżej 144000 euro 66510000-8; 66512100-3 24.10.2019 10:00

49/BF/BTiZ/19

18.09.2019
Dostawa autobusów Powyżej 144.000 Euro 34120000-4, 34121000-1 18.10.2019 10:30

50/BF/BTiZ/19

17.09.2019
Dostawa samochodów osobowych (patrolowych) Powyżej 144.000 euro 34110000 18.10.2019 10:00

47/BF/BTiZ/19

28.08.2019
Dostawa systemów optoelektronicznych do wież obserwacyjnych. powyżej 144000 euro 32323500-8 – urządzenia do nadzoru wideo, 32333000-6 – aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo, 31642000-8 – elektroniczna aparatura do wykrywania, 30200000-1 – urządzenia komputerowe, 80500000-9 – usługi szkoleniowe 01.10.2019 10:00

sprawa nr 43/BF/BŁiI/19

23.07.2019
„Rozbudowa i utrzymanie Centralnego i Zapasowego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej” powyżej 443 000 euro 32428000-9; 30233000-1, 30233141-1, 32422000-7, 48820000-2, 32424000-1, 32420000-3, 48000000-8, 3552000-9 19.08.2019 10:00

40/BF/BŁiI/19

08.07.2019
Rozbudowa i utrzymanie systemu Korund. powyżej 443 000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32428000 06.08.2019 10:00
do góry