Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej - stan na dzień 10 maja 2017 r. - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej - stan na dzień 10 maja 2017 r.

Urszula Wilińska
06.03.2017

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

 

Zmieniona przez:

1. ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1165/1

2. ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/24/1

3. ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1199/1

4. ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/904/1

5. ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1948/1

6. ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2149/1

do góry