Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli UE i członków ich rodzin - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli UE i członków ich rodzin

Piotr Soboń
02.04.2020 Wersje dokumentu

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/293

do góry