Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej - stan prawny na dzień 17 grudnia 2019 r. - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej - stan prawny na dzień 17 grudnia 2019 r.

Piotr Soboń
02.04.2020 Wersje dokumentu

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2418

 

 

 

do góry