Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli UE i członków ich rodzin - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli UE i członków ich rodzin

Urszula Wilińska
14.02.2012

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1525/1

 

oraz ujednolicony tekst ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin uwzględniający ostatnią zmianę z 2016 r. Dz. U. poz. 904

do góry