Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

10.04.2013


 

PROJEKT NR FGZ-12-3511

pt. „SZKOLENIE  Z  ZAKRESU  OBSŁUGI  URZĄDZEŃ  OPTOELEKTRONICZNYCH  DLA  FUNKCJONARIUSZY STRAŻY  GRANICZNEJ”

 


Straż Graniczna przygotowała projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych (alokacja 2012) z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych.

Obejmuje on przeprowadzenie ok. 23 szkoleń dla łącznej grupy ok. 212 osób ze Straży Granicznej w podziale na 3 moduły szkoleniowe:
moduł 1: szkolenia operatorów pojazdów obserwacyjnych,
moduł 2: szkolenia techników serwisu pojazdu obserwacyjnego,
moduł 3: szkolenia z zakresu przenośnego systemu ochrony perymetrycznej.

 

W ww. modułach szkoleniowych uczestniczyć będą funkcjonariusze SG z następujących oddziałów SG (oraz podległych im placówek): Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego oraz Karpackiego.

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r.
Głównym założeniem projektu jest nabycie przez funkcjonariuszy SG nowych kompetencji i podniesienie już posiadanych kwalifikacji w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu obserwacji technicznej i perymetrycznej, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie wykrywalności nielegalnych przekroczeń granicy, ograniczenie rozmiaru nielegalnej migracji oraz zwiększenie szczelności zewnętrznej granicy UE.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom Straż Graniczna musi poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych, umiejętnie je wdrażać oraz właściwie wykorzystywać w bieżącej działalności służbowej co wiąże się ze specjalistycznym szkoleniem funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami szkolenia w ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Usługa szkoleniowa zostanie dostarczona we własnym zakresie przez ww. ośrodek szkolenia SG, który posiada odpowiednio wyszkoloną kadrę dydaktyczną.


 

do góry