Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

17.01.2014


PROJEKT NR FGZ-12-3511

 

pt. „SZKOLENIE  Z  ZAKRESU  OBSŁUGI  URZĄDZEŃ  OPTOELEKTRONICZNYCH  DLA  FUNKCJONARIUSZY STRAŻY  GRANICZNEJ”

 

 

 

 

Straż Graniczna przygotowała projekt szkoleniowy współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych (alokacja 2012) z zakresu obsługi urządzeń optoelektronicznych.

Obejmuje on przeprowadzenie ok. 23 szkoleń dla łącznej grupy ok. 212 osób ze Straży Granicznej
w podziale na 3 moduły szkoleniowe:

Moduł 1:         szkolenia operatorów pojazdów obserwacyjnych,

Moduł 2:         szkolenia techników serwisu pojazdu obserwacyjnego,

Moduł 3:         szkolenia z zakresu przenośnego systemu ochrony perymetrycznej.

 

Realizacja szkoleń w ramach ww. modułów rozpoczęła się w maju 2013 r. a zakończy w czerwcu 2014 r.

W szkoleniach dotychczas uczestniczyli funkcjonariusze SG z następujących oddziałów SG (oraz podległych im placówek): Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego oraz Karpackiego.

Głównym założeniem projektu jest nabycie przez funkcjonariuszy SG nowych kompetencji i podniesienie już posiadanych kwalifikacji w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu obserwacji technicznej
i perymetrycznej, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie wykrywalności nielegalnych przekroczeń granicy, ograniczenie rozmiaru nielegalnej migracji oraz zwiększenie szczelności zewnętrznej granicy UE.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom Straż Graniczna musi poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych, umiejętnie je wdrażać oraz właściwie wykorzystywać w bieżącej działalności służbowej, co wiąże się ze specjalistycznym szkoleniem funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami szkolenia w ramach przedmiotowego projektu są realizowane
w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Usługa szkoleniowa jest dostarczana we własnym zakresie przez ww. ośrodek szkolenia SG, który posiada odpowiednio wyszkoloną kadrę dydaktyczną.

W 2013 r. zrealizowano 11 szkoleń oraz przeszkolono ogółem 89 funkcjonariuszy SG.
do góry