Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Przeprowadzenie szkoleń językowych dla funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

10.04.2013

 

 

PROJEKT NR FGZ-12-3513

pt. „PRZEPROWADZENIE  SZKOLEŃ  JĘZYKOWYCH  DLA  FUNKCJONARIUSZY ORAZ  PRACOWNIKÓW  STRAŻY  GRANICZNEJ”

 

Planowane przedsięwzięcie szkoleniowe jest kontynuacją projektu FGZ-07-3511 pt. „Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej”, zrealizowanego w ramach alokacji 2007-2010 Funduszu Granic Zewnętrznych i stanowi odpowiedź na potrzeby szkoleniowe, tj. szerokie zainteresowanie funkcjonariuszy oraz pracowników SG podnoszeniem swoich kompetencji językowych.

 

W ramach środków przewidzianych z Funduszu Granic Zewnętrznych (alokacja 2012) Straż Graniczna planuje przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz francuskiego dla ok. 78 grup szkoleniowych, w których zostanie przeszkolonych ok. 1002 funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.

Odbiorcami szkoleń będą funkcjonariusze oraz pracownicy następujących oddziałów Straży Granicznej (oraz podległych im placówek): Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Karpackiego, Śląskiego, Sudeckiego oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Planowane szkolenia odbywać się będą w macierzystych jednostkach organizacyjnych. Osoby pracujące/pełniące służbę w SG (m.in. w ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia, pionach do spraw cudzoziemców, pionach granicznych oraz pionach operacyjno-śledczych) mają bardzo częsty kontakt z cudzoziemcami i znajomość języków obcych jest czynnikiem niezbędnym w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

Zaplanowane do przeprowadzenia w ramach projektu szkolenia będą realizowane na różnych poziomach zaawansowania. Tym samym przyczynią się one do zwiększenia ilości osób w Straży Granicznej, które rozpoczną naukę języka obcego od podstaw, jak i umożliwią podniesienie kwalifikacji językowych osobom już znającym język angielski, rosyjski, ukraiński oraz francuski.

Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie pokonanie bariery językowej przez funkcjonariuszy oraz pracowników SG, nawiązujących kontakty z odpowiednimi służbami innych państw, co zapewni stałą i bezpośrednią wymianę informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa i efektywności ruchu granicznego. Nabycie płynności w posługiwaniu się językiem obcym usprawni również pracę funkcjonariuszom SG pełniącym służbę bezpośrednio w przejściach granicznych, a w szczególności funkcjonariuszom wykorzystującym w kontroli granicznej dane zawarte w Systemie Informacyjnym Schengen.

 

Zdobycie pożądanych kwalifikacji zostanie potwierdzone uzyskanymi zaświadczeniami/certyfikatami. Wiedza językowa wpłynie wydatnie na podniesienie jakości, efektywności i prestiżu służby.
Szkolenia językowe będą realizowane w okresie od II kw. 2013 r. do II kw. 2014 r.

 

do góry