Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ-07-341 "Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu" - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ-07-341 "Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu"

20.09.2011

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych

 

Celem projektu było wyposażenie terenowych jednostek organizacyjnych SG w sprzęt umożliwiający weryfikację danych biometrycznych, w szczególności danych biometrycznych cudzoziemców posiadających wizy krótkoterminowe oraz identyfikację tych osób w systemie VIS. System VIS będzie systemem stworzonym na poziomie Unii Europejskiej zawierającym m. in. wnioski wizowe wraz z danymi biometrycznymi cudzoziemców ubiegających się o wizę umożliwiającą wjazd na terytorium któregokolwiek z państw strefy Schengen.

 

Przedmiotowy projekt realizowany był w czterech etapach:

Etap I zrealizowany w ramach środków z alokacji 2007oraz 2008 na kwotę -
895 114,00 zł:

Wramach tego etapu zakupiono skanery stacjonarne.

Etap I został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.

Etap II zrealizowany w ramach środków z alokacji 2007 oraz 2008 na kwotę -
2 442 607,90 zł:

Wramach tego etapu zakupiono mobilne terminale radiowe.

Etap I został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.

Etap III zrealizowany w ramach środków z alokacji 2007 oraz 2008 na kwotę -
1 380 308,00 zł:

W ramach tego etapu zakupiono czytniki palców.

Etap I został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.

Etap IV zrealizowany w ramach środków z alokacji 2007 oraz 2008 na kwotę -
1 361 520,00 zł:

W ramach tego etapu zakupiono czytniki paszportów.

Etap I został zrealizowany w IV kwartale 2009 r.

 


do góry