Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych

14.06.2011

PROJEKT NR FGZ-07-3511
pt. ,,SZKOLENIE JĘZYKOWE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ"

 

Celem szkoleń językowych, realizowanych w ramach projektu nr FGZ-07-3511, było usprawnienie komunikowania się funkcjonariuszy SG z osobami przekraczającymi granicę państwową (zewnętrzną granicę UE) oraz zaznajomienie ze zwrotami przydatnymi w komunikowaniu się z pasażerami z Państw Członkowskich UE i Państw Trzecich w trakcie wykonywania zadań służbowych, kontroli paszportowej oraz kontroli bezpieczeństwa.
Szkolenia miały na celu podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy SG z zakresu specjalistycznej terminologii granicznej, przełamanie bariery językowej a tym samym ułatwienie kontaktu z cudzoziemcami przekraczającymi granie RP (w tym również podczas organizacji i zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012).

Szkolenia językowe w ramach projektu nr FGZ-07-3515 były realizowane od 2009 r. do czerwca 2012 r. Łącznie przeszkolono 2155 osób (180 grup szkoleniowych).

Alokacja 2007 i 2008 - przeszkolono 1082 funkcjonariuszy SG (523 funkcjonariuszy z Alokacji 2007 i 559 funkcjonariuszy z Alokacji 2008) w 94 grupach ( tj. 50 grup w ramach Alokacji 2007 i 44 grup w ramach Alokacji 2008).
Szkolenia w ramach alokacji 2007 realizowane były przez następujące oddziały SG: Karpacki, Śląski, Sudecki, Łużycki, Lubuski i Pomorski (obecnie Nadodrzański) oraz Nadwiślański.
Szkolenia w ramach alokacji 2008 realizowane były przez następujące oddziały SG: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Morski.

Alokacja 2009 - przeszkolono 622 funkcjonariuszy SG w 50 grupach.
Szkolenia w ramach alokacji 2009 były realizowane przez następujące oddziały SG: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Bieszczadzki, Nadwiślański, Morski, Nadbużański, Nadodrzański, Śląski oraz Komendę Główną Straży Granicznej.

Alokacja 2010 - przeszkolono 451 funkcjonariuszy w 36 grupach.
Szkolenia w ramach alokacji 2010 realizowane były przez następujące oddziały SG: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Nadodrzański, Morski Nadwiślański.
 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ


W 2011 r. w ramach projektu nr FGZ-07-3511 pt. „Szkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży granicznej”, zrealizowano zajęcia z języka angielskiego dla funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej.
Spośród osób, które wzięły udział w teście kwalifikacyjnym utworzono 3 grupy szkoleniowe, po 16 funkcjonariuszy SG każda:

  • • I grupa - podstawowa/ponadpodstawowa,
  • • II grupa - ponadpodstawowa/średniozaawansowana,
  • • III grupa - średniozaawansowana.

Zajęcia językowe prowadzone były przez firmę „PROFI – LINGUA” Jaglarz Sp.J., z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z założeniami projektu każda grupa językowa w okresie od 07.03.2011 r. do 30.06.2011 r. zrealizowała po 120 godzin dydaktycznych.
 Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych szkoleń było zaznajomienie funkcjonariuszy SG z podstawowym słownictwem oraz specjalistyczną terminologią graniczną, przydatnymi w komunikowaniu się z przedstawicielami służb zagranicznych innych państw.

do góry