Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wizyta przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy 11-15 września 2017 r. Wrocław. - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Wizyta przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy 11-15 września 2017 r. Wrocław.

Marcin Zieliński
07.12.2017

Wizyta przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy 11-15 września 2017 r. Wrocław.

W dniach 11-15 września 2017 r. we Wrocławiu, w ramach realizowanego przez Straż Graniczną projektu 13/1 2015/BK-FAMI „Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”, odbyła się wizyta delegacji z Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w zakresie wykonywania umowy o readmisji, jak również wymianę doświadczeń w zakresie toczących się wobec cudzoziemców postępowań administracyjnych.

        Stronę ukraińską reprezentowali Przewodniczący PSM Ukrainy Pan Sokoliuk Maksym wraz z osobami z: Departamentu Zabezpieczenia Organizacyjnego PSM, Zarządu Spraw Międzynarodowych PSM, Zarządu ds. Cudzoziemców i Postępowań Administracyjnych Departamentu Ochrony Granicy Państwowej Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Stronę polską reprezentowali: Dyrektor – płk. SG Andrzej Jakubaszek, Radca płk SG Izabela Walczak z Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG, oraz przedstawiciele z Nadodrzańskiego Oddziału SG Naczelnik Wydziału do spraw Cudzoziemców ppłk SG Krzysztof Damuć i Komendant PSG Wrocław- Strachowice ppłk SG Artur Maliński a także przedstawiciele Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG z Lubania Komendant płk SG Marek Woszczatyński. W roli tłumacza, wystąpiła ppłk SG Beata Szachowicz – ekspert Biura Spraw Międzynarodowych KGSG.

W spotkaniu z delegacją ukraińską na zaproszenie Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  - Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, - Pani Magdalena Sweklej oraz z Departamentu Legalizacji Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy - Dyrektor - Pan Jarosław Leśniewski.

W siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, zaprezentowano zagadnienia związane z „Dostępem cudzoziemców do rynku pracy”- referowane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,- Panią Magdalenę Sweklej, oraz tematykę związaną z „Kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP” – wygłoszoną przez Dyrektora Departamentu Legalizacji Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy  - Pana Jarosława Leśniewskiego.

W ramach ww. wizyty zaplanowane zostały spotkania z władzami lokalnymi Urzędu Wojewódzkego we Wrocławiu. Strona ukraińska miała możliwość spotkania się z Wojewodą dolnośląskim Panem Pawłem Hreniak oraz zapoznania się z praktycznym aspektem  legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Podczas wizyty delegacji ukraińskiej w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach, gościom przybliżono kwestie związane z realizowaniem przez Straż Graniczną zadań dotyczących kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Delegacja  miała możliwość obejrzenia zastosowania sprzętu pirotechnicznego będącego na wyposażeniu Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach.

Strona ukraińska wyraziła szczególne zainteresowanie tematyką „Wykrywania fałszywych dokumentów” przedstawianą przy okazji pobytu delegacji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Projekt nr 13/1-2015/BK-FAMI

„Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”

do góry