Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zaostrzenie białoruskich przepisów celnych dla osób przekraczających granicę polsko - białoruską - Warunki przewozu towarów i usług -

Nawigacja

Warunki przewozu towarów i usług

Zaostrzenie białoruskich przepisów celnych dla osób przekraczających granicę polsko - białoruską

05.06.2013

 
Od dnia 04. 06. 2013 r. na terytorium Republiki Białoruś obowiązują nowe zaostrzone przepisy celne w zakresie procedury dokonywania odprawy granicznej osób i pojazdów przekraczających granicę RP – RB. Nowe zasady umożliwiają białoruskim służbom granicznym kierowanie podróżnych wjeżdżający na Białoruś kanałem „zielonym” -  przeznaczonym dla podróżnych niezgłaszających towarów do oclenia, na kanał „czerwony”, który jest dedykowany dla osób przewożących towary podlegające zgłoszeniu celnemu.
   
Podstawą do podjęcia powyższych działań mogą być nw. sytuacje:
  • środek transportu przekracza granicę częściej niż raz na 8 dni;
  • w pojeździe podróżują 4 i więcej osób;
  • w pojeździe znajdują się duże bagaże podręczne lub znaczne ilości mniejszych bagaży (torby, reklamówki etc.), w których mogą być przewożone towary;
  • pojazd posiada 8 i więcej miejsc pasażerskich (wliczając kierowcę);
  • środek transportu zarejestrowany jest poza RB.

Dodatkowo podróżni, którzy zostaną skierowani na kanał „czerwony” będą mieli obowiązek wypełnienia deklaracji celnej, w której będą musiały zostać ujęte wszystkie towary przewożone przez granicę.
Powyższe skutkować może wydłużeniem czasu oczekiwania podróżnych na odprawę graniczną w przejściach granicznych usytuowanych na polsko – białoruskim odcinku granicy państwowej.
 
do góry