Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zmiana przepisów dotycząca wywozu z terytorium Białorusi towarów - Warunki przewozu towarów i usług -

Nawigacja

Warunki przewozu towarów i usług

Zmiana przepisów dotycząca wywozu z terytorium Białorusi towarów

16.06.2011

 

Rząd Republiki Białoruś na podstawie decyzji Rady Ministrów nr 1554 wprowadził ograniczenie częstotliwości "biznesowo-paliwowego" przekraczania granicy z Republiki Białoruś do Unii Europejskiej do jednego razu na osiem dni.

W zasadzie częstotliwość przekraczania granicy nie będzie ograniczana, natomiast obywatele udający się do państw UE samochodami (częściej niż co osiem dni) będą musieli zapłacić cło za paliwo znajdujące się w baku, jako że przestanie być ono traktowane jako "przedmiot użytku osobistego", jak miało to miejsce do tej pory.

Ograniczenia w zakresie wywozu paliw z terytorium Republiki Białoruś nie dotyczą określonych kategorii osób np. osób zatrudnionych w organizacjach rządowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych itp. Szczegółowy wykaz osób, które nie podlegają wprowadzonemu zakazowi  zawarty został w przedmiotowym dokumencie.

 _______________________________________________________________________

  

W dniu 14 czerwca 2011 r. strona białoruska przekazała informację o wejściu w życie z dniem 12 czerwca 2011 r. dwóch uchwał Rady Ministrów Republiki Białorusi, określających wykaz towarów i norm ich wywozu z terytorium Białorusi przez osoby fizyczne.

W przypadku przekroczenia określonych norm pobierana będzie specjalna opłata.

Jednocześnie z wykazu towarów przeznaczonych do użytku osobistego wyłączone zostało paliwo samochodowe. W przypadku wyjazdu osób fizycznych przy użyciu środka transportu napędzanego paliwem częściej niż 1 raz w ciągu 5 dób, białoruska służba celna będzie pobierała specjalną opłatę.

 

 

do góry