Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie przekroczyli granicę polsko–białoruską - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie przekroczyli granicę polsko–białoruską

Sylwia Wojtowicz
07.06.2021

Na Podlasiu zatrzymano grupę nielegalnych imigrantów. Cudzoziemcy przeszli przez tzw. zieloną granicę.

W środę w nocy funkcjonariusze z Placówki SG w Szudziałowie (Podlaski OSG) zauważyli w pobliżu granicy państwowej poruszającą się grupę osób, która wbrew przepisom przekroczyła granicę z Białorusi do Polski. W wyniku podjętych działań, w okolicach miejscowości Zubrzyca Mała, zatrzymano 24 osoby (11 obywateli Afganistanu, 9 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, 2 obywateli Palestyny, 1 obywatel Armenii i 1 obywatel Jordanii. Cudzoziemcy - 19 mężczyzn oraz 5 kobiet - pieszo przeszli przez tak zwaną "zieloną granicę". 

Decyzją sądu cudzoziemcy zostali umieszczeni w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku, Kętrzynie oraz Lesznowoli.

Zdj. Podlaski OSG 

do góry