Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obywatele Maroka nielegalnie przekroczyli granicę RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obywatele Maroka nielegalnie przekroczyli granicę RP

Sylwia Wojtowicz
17.05.2021

W powiecie bielskim zatrzymano czterech cudzoziemców. Obywatele Maroka nielegalnie przekroczyli słowacko-polską granicę.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej otrzymali informację od policjantów z Kobiernic (pow. bielski) o czterech obcokrajowcach ujawnionych na terenie jednej z firm przewozowych w miejscowości Dankowice. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów — deklarowali, że pochodzą z Maroka. Zostali zatrzymani w związku z brakiem dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium naszego kraju. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających funkcjonariusze potwierdzili ich marokańskie obywatelstwo oraz dane osobowe. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były Niemcy.
Cudzoziemcy popełnili przestępstwo polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy ze Słowacji do Polski przy użyciu podstępu. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego wyrazili chęć ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Marokańczycy decyzją sądu, zostaną dzisiaj osadzeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Zdj. Śląski OSG 

do góry