Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Maciej Pietraszczyk
01.03.2021

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim oraz szefami innych służb mundurowych złożył wieniec w Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych w kwaterze Ł, tzw. „Łączce” na Cmentarzu Komunalnym d. Wojskowym na warszawskich Powązkach. 

- Żołnierze Wyklęci wierzyli, że ich ofiara nie idzie nadaremno. Wierzyli, że poprzez ich trud, walkę, a także śmierć, która tak często ich dotykała, dokonują posiewu wolności, który zaowocuje w przyszłości i tak się stało – powiedział podczas uroczystości Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. - Żołnierze Wyklęci nie tylko zapisali się na kartach historii Polski. Swoją wiernością przekonaniom, sumieniu, dają nam lekcję, jak powinniśmy dbać o przyszłość Polski - dodał premier.

 

Żołnierzami Wyklętymi lub Niezłomnymi nazywamy uczestników antykomunistycznego powstania narodowego z lat 1944-55, którzy po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną podjęli walkę z nowym okupantem. Szacunki historyków mówią o 300 tysiącach partyzantów w szczytowym okresie walczących z sowiecką policją polityczną NKWD i współpracującymi z nią formacjami polskimi: Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską.

Do Wyklętych zaliczamy także żołnierzy konspiracji antyniemieckiej, którzy po wycofaniu się Niemców nie podjęli walki konspiracyjnej, ani partyzanckiej, ujawnili się, a mimo to padli ofiarą represji. Do tej grupy należą gen. bryg. Emil Fieldorf „Nil”, mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin”, Jan Rodowicz „Anoda” i wielu innych. Ocenia się, że ofiarami powojennego terroru komunistycznego padło około 100 tysięcy osób, z których wiele zostało wywiezionych do łagrów na Syberii.

Wśród Wyklętych było wielu oficerów, żołnierzy i funkcjonariuszy przedwojennych formacji granicznych, jak wspomniani wcześniej gen. bryg. Emil Fieldorf (Pułk KOP „Wilno”), czy mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin” (Straż Graniczna na granicy wschodniej w 1923 roku), a także ppłk Antoni Żurowski „Papież” (Baon KOP „Bereźne”, uczestnik bitwy pod Wytycznem), ppłk Feliks Selmanowicz „Zagończyk” (Pułk KOP „Wilno”), czy płk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (Brygada KOP „Podole”) oraz wielu, wielu innych.
 

Cześć ich pamięci!


zdjęcia: Dawid Pokrywka (KGSG)

grafika: Artur Gorzelak (KGSG)

do góry