Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudnieni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudnieni

Sylwia Wojtowicz
03.11.2020

Kolejna kontrola zatrudnienia i znów stwierdzone naruszenia, tym razem w branży budowlanej. Do sądu trafi wniosek o ukaranie pracodawcy.

Funkcjonariusze z PSG we Władysławowie zakończyli kontrolę zatrudnienia w przedsiębiorstwie branży budowlanej z powiatu wejherowskiego. Kontrolą objęto 52 obywateli Ukrainy – wobec 36 ujawniono naruszenia w postaci pracy na innych warunkach, niż wskazane w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy. Dodatkowo ustalono, że pracodawca nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 19 cudzoziemców.

Do sądu trafi wniosek o ukaranie przedsiębiorcy, a wobec cudzoziemców zostaną  wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

do góry