Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kolejne bramki ABC trafią na warszawskie lotnisko - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne bramki ABC trafią na warszawskie lotnisko

Anna Michalska
10.09.2020

Wkrótce na Lotnisko Chopina trafi kolejnych 10 bramek ABC służących do automatycznej odprawy granicznej pasażerów. Dzisiaj została popisana umowa na ich zakup opiewająca na kwotę ponad 3,3 mln zł.

Montaż kolejnych bramek automatycznych to kontynuacja projektu usprawniania odprawy granicznej i zwiększenia przepustowości odpraw granicznych. Bramki ABC (ang. Automated Border Control) to automatyczne bramki wykorzystywane do odprawy granicznej. Mogą z nich korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.

Pierwszych 20 automatycznych bramek zostało oddanych do użytkowania  na Lotnisku Chopina 26 czerwca ubiegłego roku. Od tego czasu z automatycznej odprawy skorzystało już ponad 1,5 mln podróżnych. Montaż dodatkowych 10 bramek pozwoli na usprawnienie odprawy podróżnych przylatujących ze strefy Non-Schengen, odprawianych na dolnym poziomie przylotów. Obecnie taka automatyczna odprawa odbywa się tylko na górnym poziomie przylotów ze strefy Non-Schengen oraz w strefie odlotów.

Umowę na zakup, dostarczenie i montaż 10 bramek biometrycznych podpisali dzisiaj Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Prezes Zarządu Enigma – Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.Paweł Andrzej Luksic. Bramki mają zostać dostarczone jeszcze do końca tego roku.

 

Odprawa w bramce ABC krok po kroku https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/7720,Odprawa-w-bramce-ABC-krok-po-kroku.html

 

 

zdj. Nadwiślański OSG

do góry