Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

37/BF/BTiZ/17

30.06.2017
Dostawa koszulek służbowych "polo" w kolorze czarnym i kolorze granatowym. poniżej 135 000 euro 39560000-5 14.07.2017 10:00

23/BF/BTiZ/17

06.04.2017
Dostawa koszulek służbowych "polo" w kolorze czarnym i w kolorze granatowym powyżej 135.000 Euro 39560000-5 16.05.2017 10:00

5/BF/BŁiI/17

16.02.2017
Rozbudowa oraz wdrożenie systemu obsługi cudzoziemców w ramach CBD SG - etap II. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz drukarek atramentowych kolorowych poniżej 135.000 euro 3023100-5, 30232130-4 06.03.2017 11:00

2/BF/BTiZ/17

02.02.2017
Dostawa 100 000 szt. 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy. poniżej 135000 euro 35331000-3 14.02.2017 10:00

66/BF/ZG/16

12.01.2017
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych – turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej. powyżej 10 000 000 euro 34711400-8 11.04.2017 10:00

64/BF/BTiZ/16

11.10.2016
„Dostawa koszulek służbowych „polo” w kolorze czarnym i w kolorze granatowym” poniżej 135 000 EURO 39560000-5 21.10.2016 10:00

61/BF/BTiZ/16

04.10.2016
Dostawa 2 sztuk pojazdów ciężarowo-osobowych Poniżej 135.000 euro 34110000-1, 34115200-8, 34136000-9 17.10.2016 12:00

50/BF/ZG/16

08.07.2016
Zakup paliwa lotniczego JET A-1 do m. in. śmigłowca W-3 AM Anakonda eksploatowanego przez Lotnictwo Straży Granicznej podczas wykonywania zadań koordynowanych przez agencję FRONTEX poniżej 135000 euro 09131000-6 18.07.2016 12:00

14/BF/BTiZ/16

10.03.2016
Zakup 411 000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym. poniżej 135 000 euro 35331000-3 22.03.2016 10:00

8/BF/BTiZ/16

27.01.2016
„Dostawa pojazdów typu mikrobus” powyżej 135 000 Euro 34110000 – 1 – pojazdy osobowe, 34114400 – 3 – minibusy, 34115200 – 8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 08.03.2016 10:00
do góry