Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

43/BF/BŁiI/18

19.06.2018
Zakup bramki do automatycznej kontroli granicznej wraz ze wsparciem producenckim. poniżej 144000 euro 35120000-1 05.07.2018 10:00

41/BF/BŁiI/18

13.06.2018
Zakup systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich powyżej 144 000 EUR 80610000 20.07.2018 10:00

46/BF/BF/18

11.06.2018
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie lotami rejsowymi w ramach delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. poniżej 144 000 euro 60400000-2 63500000-4 21.06.2018 10:00

40/BF/BTiZ/18

05.06.2018
Dostawa pojazdów patrolowych. powyżej 144000 euro 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 12.07.2018 10:00

62/BF/ZG/17

19.05.2018
Dostawa jednego śmigłowca wielozadaniowego dwusilnikowego turbinowego wraz z systemem obserwacji lotniczej dla potrzeb lotnictwa Straży Granicznej. powyżej 144 tys. euro 34.71.15.00 - 9, 38.63.60.00 - 2, 80.51.10.00 - 9 09.07.2018 10:00

39/BF/BTiZ/18

19.05.2018
Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym. powyżej 144 000 euro 34110000-1, 34115200-8, 34114000-9 27.06.2018 10:00

13/BF/BTiZ/18

19.04.2018
Zakup testów do wykrywania materiałów wybuchowych poniżej 144 000 euro 38546000-4 08.05.2018 10:00

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 03.07.2018 12:00

18/BF/ZG/18

16.04.2018
Wykonanie remontów, obsług i przeglądów agregatów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 144000 euro 50210000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu, 50211300-0 – przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego, 50211200-9 – usługi w zakresie napraw statków powietrznych. 24.05.2018 10:00

24/BF/BTiZ/18

04.04.2018
Dostawa mundurów polowych i mundurów polowych letnich powyżej 144 000 euro 35812000-9 18.05.2018 10:00

Wybierz Strony

do góry