Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

66/BF/ZG/16

12.01.2017
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych – turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej. powyżej 10 000 000 euro 34711400-8 27.02.2017 10:00
do góry