Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

4/BF/ZG/17

20.02.2017
Wykonanie weryfikacji dwóch silników PT6A-65B o numerach fabrycznych PCE-PP0090 i PCE-PP0089 celem określenia zakresu oraz kosztów wykonania przeglądu sekcji gorących (HSI) po 2000 godz. oraz naprawy wlotów powietrza powyżej 135 000 EUR 50211200-9 29.03.2017 10:00

3/BF/ZG/17

20.02.2017
Usługa przeglądu części gorących (HMI) wraz z wymianą elementów turbiny (tarcze 1-go i 2-go stopnia) silników Rolls-Royce 250-C20B ze śmigłowca PZL-Kania powyżej 135 000 Euro 50211212-6 30.03.2017 10:00

5/BF/BŁiI/17

16.02.2017
Rozbudowa oraz wdrożenie systemu obsługi cudzoziemców w ramach CBD SG - etap II. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz drukarek atramentowych kolorowych poniżej 135.000 euro 3023100-5, 30232130-4 02.03.2017 11:00

1/BF/BŁiI/17

09.02.2017
Infrastruktura i Procedury Azylowe Zakup Sprzętu do Identyfikacji Cudzoziemców powyżej 135 000 EUR 30236200-4 21.03.2017 11:00

2/BF/BTiZ/17

02.02.2017
Dostawa 100 000 szt. 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy. poniżej 135000 euro 35331000-3 14.02.2017 10:00

66/BF/ZG/16

12.01.2017
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych – turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej. powyżej 10 000 000 euro 34711400-8 31.03.2017 10:00
do góry