Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

13/BF/BTiZ/18

19.04.2018
Zakup testów do wykrywania materiałów wybuchowych poniżej 144 000 euro 38546000-4 08.05.2018 10:00

30/BF/BTiZ/18

17.04.2018
Dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo-osobowych z zabudową warsztatową powyżej 144.000 euro 34114000, 31136000 28.05.2018 10:00

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 25.05.2018 12:00

31/BF/BTiZ/18

16.04.2018
Dostawa koszul służbowych z długimi i krótkimi rękawami w kolorze oliwkowym oraz spodni służbowych damskich i męskich w kolorze oliwkowym. poniżej 144 000 euro 18332000-5, 18234000-8 08.05.2018 12:00

18/BF/ZG/18

16.04.2018
Wykonanie remontów, obsług i przeglądów agregatów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 144000 euro 50210000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu, 50211300-0 – przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego, 50211200-9 – usługi w zakresie napraw statków powietrznych. 23.05.2018 10:00

28/BF/BTiZ/18

12.04.2018
Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób zatrzymanych powyżej 144 000 EUR 34114000-9 25.05.2018 10:00

33/BF/BTiZ/18

11.04.2018
Dostawa hełmów motocyklisty w ilości 740 sztuk Poniżej 144.000 Euro 18444200-5 08.05.2018 11:00

27/BF/BTiZ/18

10.04.2018
Dostawa 24 sztuk samochodów ciężarowo-osobowych (plus do 5 sztuk w ramach prawa opcji) powyżej 144000 euro 34110000-1; 34115200-8; 34136000-9 21.05.2018 10:00

36/BF/BŁiI/18

06.04.2018
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej. powyżej 144 000 euro 64212000-5 64216000-3 15.05.2018 10:00

7/BF/BTiZ/18

05.04.2018
Zakup gogli noktowizyjnych powyżej 144.000 euro 38632000 17.05.2018 11:00

Wybierz Strony

do góry