Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

61/BF/BTiZ/17

15.11.2017
Dostawa 4 szt. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z możliwością skorzystania z prawa opcji dostawy 1 szt. pojazdu poniżej 135000 EUR 34136100-0 23.11.2017 10:00

36/BF/BŁiI/17

19.09.2017
Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1. powyżej 418 000 euro 32420000, 32422000, 50000000, 48000000, 48620000 25.09.2017 10:00

40/BF/BŁiI/17

16.08.2017
Budowa centralnego systemu przetwarzania informacji niejawnych. powyżej 418000 euro 30233000, 30233141, 30233160, 32420000, 32422000, 48820000, 48710000, 50000000 30.08.2017 10:00
do góry