Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

48/BF/BTiZ/18

14.08.2018
Dostawa 3 sztuk pojazdów typu ATV (Quad) w układzie side by side z opcją zwiększenia zamówienia do 2 sztuk poniżej 144000 euro 34113000-2 28.08.2018 10:00

51/BF/BTiZ/18

06.08.2018
Dostawa samochodów patrolowych z napędem hybrydowym. poniżej 144000 euro 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – samochody osobowe, 34114000-9 – pojazdy specjalne. 14.08.2018 10:00

49/BF/ZG/18

06.08.2018
Wymiana zestawu systemu obserwacji lotniczej zamontowanego na śmigłowcu PZL W -3 AM Anakonda powyżej 144000 euro 38636000-2 – specjalistyczne przyrządy optyczne, 80511000-9 – usługi szkolenia personelu 12.09.2019 10:00

50/BF/BŁiI/18

02.08.2018
Zakup drukarek poniżej 144.000 euro 30232110 20.08.2018 12:00

47/BF/BŁiI/18

06.07.2018
Doposażenie jednostek organizacyjnych SG w sprzęt serwerowy na potrzeby platformy teleinformatycznej powyżej 144000 euro 48820000-2 28.08.2018 10:00

45/BF/BŁiI/18

23.06.2018
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG powyżej 144 000 euro 30213000-5, 30232140-7, 30232110-8, 38520000-6, 48000000-8 13.08.2018 10:00

42/BF/BŁiI/18

21.06.2018
Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND powyżej 443 000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32428000, 80500000 20.07.2018 10:00

41/BF/BŁiI/18

13.06.2018
Zakup systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich powyżej 144 000 EUR 80610000 20.07.2018 10:00

62/BF/ZG/17

19.05.2018
Dostawa jednego śmigłowca wielozadaniowego dwusilnikowego turbinowego wraz z systemem obserwacji lotniczej dla potrzeb lotnictwa Straży Granicznej. powyżej 144 tys. euro 34.71.15.00 - 9, 38.63.60.00 - 2, 80.51.10.00 - 9 09.07.2018 10:00

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 17.08.2018 12:00
do góry