Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

39/BF/BTiZ/17

21.07.2017
dostawa 15 szt. pojazdów patrolowych z dodatkową możliwością skorzystania z prawa opcji dostawy 6 szt. pojazdów powyżej 135 000 EUR 34110000-1; 34115200-8; 34113300-5 29.08.2017 10:00

33/BF/BŁiI/17

19.06.2017
Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG etap II - zakup urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz drukarek atramentowych kolorowych powyżej 135000 euro 30232100-5; 30232130-4 25.07.2017 10:00

32/BF/BŁiI/17

05.06.2017
Dostawa stanowisk końcowych na potrzeby platformy teleinformatycznej. powyżej 135000 euro 30213000-5 komputery osobiste, 30213100-6 – komputery przenośne. 27.07.2017 10:00

30/BF/BTiZ/17

19.05.2017
Dostawa pojazdów patrolowych. powyżej 135000 euro 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 18.07.2017 10:00

17/BF/BTiZ/17

12.05.2017
Dostawa pojazdów typu mikrobus powyżej 135 000 euro 34113000 34114400 26.06.2017 10:00

14/BF/BŁiI/17

10.05.2017
Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej powyżej 135 000 euro 32522000 32523000 48000000 50000000 50330000 50332000 72000000 72200000 79632000 80531200 27.06.2017 10:00
do góry