Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

6/BF/BŁiI/17

27.03.2017
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG powyżej 135.000 Euro 48000000-8, 72000000-5 08.05.2017 10:00

8/BF/BTiZ/17

23.03.2017
Zakup 452 kpl. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych Powyżej 135.000 Euro 35815100-1 04.05.2017 12:00

10/BF/BŁiI/17

22.03.2017
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną w SG powyżej 135 000 EUR 30213000-5; 38520000-6; 30232110-8; 48000000-8; 30232140-7 05.05.2017 10:00

7/BF/BŁiI/17

22.03.2017
Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG Powyżej 135.000 Euro 30216130-0, 30232100-5, 48000000-8 04.05.2017 10:00

4/BF/ZG/17

20.02.2017
Wykonanie weryfikacji dwóch silników PT6A-65B o numerach fabrycznych PCE-PP0090 i PCE-PP0089 celem określenia zakresu oraz kosztów wykonania przeglądu sekcji gorących (HSI) po 2000 godz. oraz naprawy wlotów powietrza powyżej 135 000 EUR 50211200-9 03.04.2017 10:00

3/BF/ZG/17

20.02.2017
Usługa przeglądu części gorących (HMI) wraz z wymianą elementów turbiny (tarcze 1-go i 2-go stopnia) silników Rolls-Royce 250-C20B ze śmigłowca PZL-Kania powyżej 135 000 Euro 50211212-6 30.03.2017 10:00

1/BF/BŁiI/17

09.02.2017
Infrastruktura i Procedury Azylowe Zakup Sprzętu do Identyfikacji Cudzoziemców powyżej 135 000 EUR 30236200-4 21.03.2017 11:00

66/BF/ZG/16

12.01.2017
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych – turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej. powyżej 10 000 000 euro 34711400-8 11.04.2017 10:00
do góry