Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

14/BF/BŁiI/18

08.03.2018
Modernizacja sieci SAN Storage powyżej 443.000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32421000, 32428000, 48000000, 48982000, 50000000, 80500000, 80531200 20.03.2018 11:00

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

18/BF/ZG/18

16.04.2018
Wykonanie remontów, obsług i przeglądów agregatów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej. powyżej 144000 euro 50210000-0 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu, 50211300-0 – przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego, 50211200-9 – usługi w zakresie napraw statków powietrznych. 24.05.2018 10:00

44/BF/BŁiI/18

02.07.2018
Infrastruktura i procedury azylowe – Zakup sprzętu do identyfikacji cudzoziemców poniżej 144 000 EUR 30200000-1, 48900000-7 12.07.2018 10:00

43/BF/BŁiI/18

19.06.2018
Zakup bramki do automatycznej kontroli granicznej wraz ze wsparciem producenckim. poniżej 144000 euro 35120000-1 10.07.2018 10:00
do góry