Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

1/BF/BŁiI/17

09.02.2017
Infrastruktura i Procedury Azylowe Zakup Sprzętu do Identyfikacji Cudzoziemców powyżej 135 000 EUR 30236200-4 21.03.2017 11:00

26/BF/ZG/17

12.04.2017
wykonanie remontu wciągarki pokładowej po 10 latach eksploatacji typu Goodrich/Lucas o numerze 76378-360 poniżej 135000 EUR 50210000-0 09.05.2017 10:00
do góry