Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

34/BF/BŁiI/18

17.04.2018
Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG powyżej 144.000 euro 32000000 17.08.2018 12:00

02/BF/ZG/18

01.02.2018
Zakup i dostawa dwóch samolotów wielosilnikowych - turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej powyżej 10 000 000 euro 34711400-8, 35721000-4, 35722000-1, 38636000-2, 80511000-9 23.04.2018 10:00

45/BF/BŁiI/18

23.06.2018
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG powyżej 144 000 euro 30213000-5, 30232140-7, 30232110-8, 38520000-6, 48000000-8 13.08.2018 10:00

42/BF/BŁiI/18

21.06.2018
Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND powyżej 443 000 euro 32420000, 32422000, 32424000, 32428000, 80500000 20.07.2018 10:00

47/BF/BŁiI/18

06.07.2018
Doposażenie jednostek organizacyjnych SG w sprzęt serwerowy na potrzeby platformy teleinformatycznej powyżej 144000 euro 48820000-2 05.09.2018 10:00

62/BF/ZG/17

19.05.2018
Dostawa jednego śmigłowca wielozadaniowego dwusilnikowego turbinowego wraz z systemem obserwacji lotniczej dla potrzeb lotnictwa Straży Granicznej. powyżej 144 tys. euro 34.71.15.00 - 9, 38.63.60.00 - 2, 80.51.10.00 - 9 09.07.2018 10:00

55/BF/ZG/18

12.09.2018
Remont przekładni głównej, przekładni pośredniczącej oraz tylnej ze śmigłowca PZL Kania użytkowanego w Lotnictwie SG powyżej 144 000 EUR 50211200-9 26.09.2018 10:00
do góry