Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

34/BF/BŁiI/19

18.06.2019
Zakup elementów zasilania gwarantowanego oraz zasilania awaryjnego dla oddziałów SG powyżej 144 000 EUR 31682500-5 23.07.2019 10:00

spr 26/BF/BTiZ/19

04.06.2019
ZAKUP 550 KPL. PISTOLETÓW SAMOPOWTARZALNYCH Z OPCJĄ ZWIĘKSZENIA DO 650 KPL powyżej 144 000 EUR 35321100-1 10.07.2019 10:00

16/BF/BŁiI/19

19.04.2019
Obsługa serwisowa CWT powyżej 443 000 euro 50300000-8, 50600000-1, 50500000-0,50700000-2, 50800000-3 20.05.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry