Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - stan na dzień 10 maja 2017 r. - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - stan na dzień 10 maja 2017 r.

Urszula Wilińska
31.03.2017

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990)

 

Zmienione przez:

1.ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1948/1

2. ustawę z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2066/1

3. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1

4. ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/858/1

 

 

 

do góry