Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej - stan prawny na dzień 21 lutego 2019 r. - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej - stan prawny na dzień 21 lutego 2019 r.

Piotr Soboń
29.03.2017

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1869/1

 

do góry