Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Norweski Mechanizm Finansowy - działania 2015-2016 - Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy - działania 2015-2016

25.02.2015

 

Działania realizowane i nadzorowane przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców

Komendy Głównej Straży Granicznej  

 

 

W dniu 06.02.2015 r. w trakcie posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów, działającego jako Komitet ds. Wyboru Projektów w ramach Programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, został przyjęty do dofinansowania projekt Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. Projekt nr 26/NMF PL15/14 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji" o wartości całkowitej  1 809 000 PLN, otrzymał dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 1 537 650 PLN.


Projekt ma na celu zwiększenie zdolności służb publicznych RP w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej w obszarze migracji i azylu, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych.  Działania zaproponowane w projekcie są przewidziane dla personelu SG, UdsC oraz urzędów wojewódzkich. Pozwolą na objęcie wyżej wymienionych osób spójnym systemem szkolenia, co przełoży się na prowadzenie spójnej polityki migracyjnej. Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców oraz Partnerem z Norwegii - The Norwegian Directorate of Immigration (UDI).

 

Projekt  obejmuje: 

  • Szkolenia i warsztaty dla pracowników i funkcjonariuszy SG, pracowników UdsC oraz urzędów wojewódzkich
  • Szkolenia językowe (angielski, rosyjski, niemiecki) dla ok. 500 osób
  • Wizyty studyjne w Niemczech i Norwegii
  • Konferencje krajowe oraz międzynarodową


Wartość projektu: 1 809 000 PLN, w tym: 1 537 650 PLN współfinansowania
Data rozpoczęcia projektu - 06.02.2015 r.
Data zakończenia projektu - 31.12.2016 r.


 

do góry