Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.12.3121 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.12.3121

30.07.2014

FGZ.12.3121

Rozbudowa Centralnej Bazy Danych SG o Centralny System Zarządzania -wdrożenie usługi katalogowej w oddziałach i placówkach Straży Granicznej”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach alokacji 2012.

Projekt miał na celu optymalizację procesów autoryzacji i autentykacji w Systemie CBDSG, wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzającego stacjami użytkowników końcowych wraz z usługą katalogową. Pozwoliło tona centralne zarządzanie uprawnieniami i dostępem do zasobów systemowych w tym w obecnie funkcjonujących systemach CBD SG EWIDA,SWK oraz budowanym ZSE 6 (odprawa graniczna, komunikacja z SIS II,VIS) znacząco poprawiając bezpieczeństwo przetwarzanych informacji(centralne wdrożenie polityk bezpieczeństwa stacji końcowych,posiadanie pojedynczych profili).

Przedmiotowy projekt zrealizowano w ramach trzech pod projektów:

PP1 Dostawa serwerów wraz z licencjami i szkoleniami na kwotę 2 147 641, 50 .

PP2 Dostawa Centralnego Systemu Zarządzania wraz z niezbędnymi licencjami zarządzającymi stacjami końcowymi na kwotę 2 110 794, 08 .

PP3 Dostawa stanowisk końcowych na kwotę 1 672 800 .

zakupiono:

- 86 serwerów do CSZ,

- 100 licencji dostępowych doCSZ,

- 620 stanowisk komputerowych typu AIO dedykowanych do współpracy z CBD SG na stanowiskach związanych z ochroną granicy państwowej,

- 2 szkolenia pracowników dotyczące wdrażania i administracji CSZ,

- utworzono Centralny System Zarządzania 1,

- 3 500 licencji dostępowych do serwerów.

- 7 500 licencji Centralnego Systemu Zarządzania dla stanowisk końcowych.

W ramach projektu została dostarczona infrastruktura sprzętowo-licencyjna dla Centralnego Systemu Zarządzani. Komputery i serwery lokalne zostały dostarczone do wszystkich jednostek organizacyjnych SG na granicy zewnętrznej,lotnisk oraz Komendy Głównej Straży Granicznej co pozwala objąć więcej niż 80% komputerów korzystających z systemu CBD SG.

do góry