Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Alokacja 2008 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Alokacja 2008

28.07.2009

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony granicy zewnętrznej UE oraz sprawnego ich przekraczania, poprzez skuteczne zarządzanie przepływami osób na granicach przez państwa członkowskie, to cele realizowane dzięki środkom z Fundusz Granic Zewnętrznych jako część programu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w ramach projektu FGZ-08-3131 „Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu”.

 

Straż Graniczna w ramach kolejnych lat realizacji projektu, z alokacji 2008, zakupiła w latach 2008-2010, 84 szt. pojazdów, w tym:

  1. 22 szt. pojazdów specjalistycznych marki Fiat Ducato 2,3 Multijet, Schengenbus do mobilnej kontroli.

  2. 19 szt. pojazdów wspomagających, patrolowo-szosowych marki Hyundai FDH i30, wyposażonych w urządzenia łączności oraz urządzenia techniki specjalnej do kontroli osób, dokumentów i środków transportu.

  3. 43 szt. samochodów patrolowo szosowych.

 

Pojazdy te wykorzystywane są w szczególności do patrolowania obszarów typowanych na podstawie analizy ryzyka i wyników prowadzonego rozpoznania, w tym realizacji czynności zleconych, kontroli legalności pobytu, zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli państw trzecich, systematycznej okresowej kontroli miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw trzecich – targowiska, dworce kolejowe, giełdy, itp.

Zadania patroli mobilnych są realizowane we współpracy z uprawnionymi służbami i organami krajowymi oraz innych państw. Ponadto współdziałają z pododdziałami odwodowymi i sąsiednimi placówkami SG, a także z innymi służbami i instytucjami (administracją rządową i terenową, Policją, Służbą Celna Inspekcją Transportu Drogowego i innymi).

 

FIAT DUCATO 2,3 Multijet SCHENGENBUS

 

Przeznaczenie: pojazd specjalizowany.
Silnik: czterosuwowy, z zapłonem samoczynnym
Pojemność silnika: 2.287 cm3,
Moc: 120 KM
Napęd: na koła przedniej osi

 

Samochód przebudowany z rozdzieleniem wnętrza na trzy części:
1. przedział kierowcy i pasażerów,
2. przedział biurowy z zabudową meblową i 4 fotele do pracy w postoju,
3. przedział techniczny z zabudową techniczną oraz zamontowanym zestawem do higieny osobistej.

 

Samochód jest wyposażony w system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

 

Dodatkowe wyposażenie w sprzęt łączności i techniki specjalnej:
1. Urządzenia do badania autentyczności dokumentów.
2. Sygnalizator skażeń promieniotwórczych.
3. Agregat prądotwórczy.
4. Nawigacja samochodowa.
5. Radiotelefon.
6. Radiotelefon CB.
7. Latarka.

 

HYUNDAI FDH i30

 

Przeznaczenie: pojazd patrolowo – szosowy, oznakowany.
Silnik: czterosuwowy, z zapłonem samoczynnym
Pojemność silnika: 1.991 cm3,
Moc: 140 KM
Napęd: na koła przedniej osi

 

Samochód jest wyposażony w system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania postojowego.

 

Dodatkowe wyposażenie w sprzęt łączności i techniki specjalnej:
1. Nawigacja samochodowa.
2. Radiotelefon.
3. Radiotelefon CB.
4. Latarka.


Całkowity projekt FGZ-08-3131 „Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu”  obejmuje dostawę 214 szt. różnego rodzaju sprzętu transportowego w kolejnych latach realizacji, co w pierwszej kolejności ma na celu wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami.


 


 

Zapewnienie wymaganej mobilności formacji jest jednym z istotnych czynników decydujących o sprawnej realizacji zadań ustawowych. Powyższe nabrało szczególnego znaczenia po  przystąpieniu Polski do Strefy Schengen z uwagi na zwiększenie obszaru, na którym jednostki Straży Granicznej zintensyfikowały działania, celem zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa obszaru Schengen. Dlatego też proces modernizacji środków transportu jest priorytetowym zdaniem Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

Obecnie Wydział Gospodarki Transportowej BTiZ KGSG zakończył realizację zakupów sprzętu transportowego w ramach projektu FGZ-08-3131 pt. „Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu” współfinansowanego ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.


 

 

Projekt obejmował dostawę 243 szt. różnego rodzaju, nowoczesnych środków transportu o łącznej wartości ponad 26 mln zł. Przedsięwzięcia realizowano w latach: 2009 – 2012 w ramach trzech Programów Rocznych: 2008, 2009 i 2010. Zakupione środki transportu przeznaczono do zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych podczas realizacji zadań przewidzianych dla poszczególnych poziomów działań formacji w ramach strategii zarządzania granicą zewnętrzną UE / Schengen.

 

Uwzględniając, iż podstawową formą pełnienia służby przez Placówki Straży Granicznej w wybranych strefach działania jest między innymi realizacja czynności przez odpowiednio wyposażone patrole mobilne, w ramach alokacji środków 2008 zakupiono 22 szt. specjalistycznych pojazdów do mobilnej kontroli, tzw. Schengenbusów na podwoziu samochodu Fiat Ducato oraz 19 szt. pojazdów towarzyszących – patrolowo szosowych marki Hyundai i30. Samochody wyposażone zostały w urządzenia łączności oraz urządzenia techniki specjalnej do kontroli osób, dokumentów, środków transportu, co umożliwia prowadzenie kontroli w dowolnym miejscu strefy Schengen.


 

 

Ponadto projekt umożliwił doposażenie jednostek SG w pojazdy przeznaczone  do patrolowania, granicy zewnętrznej UE (w zależności od warunków terenowych) oraz  rejonów zwiększonej aktywności patrolowej. Zakupiono między innymi 36 szt. pojazdów marki Skoda Yeti z napędem 4x4, 30 szt. samochodów KIA Cee'd oraz 30 szt. samochodów Ford Mondeo.

 

 

W ramach realizacji Programu Rocznego 2009 jednostki otrzymały także 24 szt. mikrobusów marki Renault Trafic, 16 szt. samochodów Fiat Doblo. Natomiast Program Roczny 2010 umożliwił sfinansowanie między innymi dostawy 10 szt. pojazdów marki Ford Transit przystosowanych do przewozu 6 osób zatrzymanych oraz kolejne 12 szt. pojazdów patrolowych.

 

 

 

Projekt obejmował również (alokacja środków 2010) zakup ciągnika rolniczego marki John Deere przeznaczonego do konserwacji pasa drogi granicznej na terenie służbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Istotnym elementem w obszarze działalności Straży Granicznej jest także zapewnienie właściwego stanu utrzymania pasa drogi granicznej. Sukcesywna jego konserwacja, przyczynia się do zapewnienia wymaganej widoczności linii granicy oraz znaków granicznych przez co umożliwia zwiększenie wykrywalności nielegalnego jej przekraczania.


 

 

Ciągnik przystosowany został do pracy w lesie oraz współpracy z specjalistycznymi maszynami, przeznaczonymi do utrzymania pasa drogi granicznej. 

do góry