Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy

Mariusz Dąbrowski
08.06.2017

W dniach 29 maja – 01 czerwca 2017 r. w Krakowie, w ramach realizowanego przez Straż Graniczną projektu 13/1 2015/BK-FAMI „Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”, odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Stronę ukraińską reprezentowali Dyrektorzy Departamentów do spraw Cudzoziemców, Współpracy Międzynarodowej, Zabezpieczenia Organizacyjnego i do spraw Działalności Organów Ochrony Prawa.

Ze Strony polskiej  w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor – płk. SG Andrzej Jakubaszek, Radca płk SG Izabela Walczak z Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG  - płk SG Mariusz Zarecki - oficer łącznikowy na Ukrainie, Zastępca Komendanta KaOSG – ppłk SG Renata Obrzut, Komendant PSG w Krakowie – Balicach – ppłk SG Katarzyna Jurkowska, Naczelnik WdsC Karpackiego OSG – kpt. SG Joanna Dominik, Naczelnik WdsC Bieszczadzkiego OSG – ppłk SG Dorota Szlachcic, a także w roli tłumacza, ppłk SG Beata Szachowicz – ekspert Biura Spraw Międzynarodowych KGSG.

Zaproszeni przedstawiciele z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, p. Adam Spyra - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz p. Katarzyna Nowak - Specjalista do spraw Analiz i Współpracy z Organami i Instytucjami Zewnętrznymi, przedstawili zagadnienia związane z migracją.

Omówione zostały  bieżące propozycje związane z ewentualnymi potrzebami zmian funkcjonujących rozwiązań prawnych na Ukrainie, które w swoich założeniach skutkowałyby zwiększeniem zdolności zarządzania migracjami na Ukrainie. Szczegółowo poruszono zagadnienia związane z readmisją. W trakcie spotkania dokonana została również okresowa ocena dotychczasowego przebiegu realizowanego przez pion właściwy w sprawach cudzoziemców SG działania pn. „Wzmocnienie zdolności potencjału służby migracyjnej Ukrainy w zakresie zarządzania migracjami”. 

do góry