Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej PL0090 ”Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej” - Archiwum Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Archiwum Norweski Mechanizm Finansowy

PL0090 ”Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej”

Leszek Dąbrowski
01.06.2009 Wersje dokumentu

W ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla priorytetu „ Wdrażanie przepisów Schengen, wspieranie narodowych planów działania Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa”, Wydział Gospodarki Transportowej BTiZ KGSG przygotował wniosek aplikacyjny PL0090 ”Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej”, który zakładał zakup ok. 500 szt. pojazdów w różnych wersjach.

W ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla priorytetu „ Wdrażanie przepisów Schengen, wspieranie narodowych planów działania Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa”, Wydział Gospodarki Transportowej BTiZ KGSG przygotował wniosek aplikacyjny PL0090 ”Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej”, który zakładał zakup ok. 500 szt. pojazdów w różnych wersjach.

Głównym celem projektu było przybliżenie wyposażenia SG do standardów wspólnotowych i zakup pojazdów, które umożliwią optymalne zabezpieczenie potrzeb przy niskich kosztach ich eksploatacji. Wybór sprzętu transportowego był rezultatem wcześniejszych doświadczeniach SG przy ochronie granicy państwowej i realizowanych zadań, a także potrzeb transportowych jednostek organizacyjnych SG w rejonach ich odpowiedzialności służbowej. Ponadto, założono nabycie pojazdów przyjaznych dla środowiska i spełniających wymogi emisji spalin EURO4.

Projekt został wysoko oceniony przez państwo - darczyńcę (uzyskał 83,67 pkt. na 100 możliwych) jako przyczyniający się do osiągnięcia standardów Schengen i poprawy bezpieczeństwa państwa oraz zewnętrznej granicy UE. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie w wysokości 6,5 mln euro.

Zakup pojazdów realizowany jest poprzez udzielenie zamówień w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zakupiono:

 • 3 szt. cystern paliwowych,
 • 3 szt. autobusów,
 • 114 szt. samochodów patrolowo-szosowych,
 • 50 szt. samochodów patrolowo-terenowych,
 • 150 szt. motocykli,
 • 80 szt. pojazdów klasy ATV,
 • 50 szt. mikrobusów,
 • 15 szt. samochodów ciężarowych do 3,5t,
 • 15 szt. samochodów do przewozu osób zatrzymanych,
 • 20 szt. skuterów śnieżnych.

W związku z uzyskaniem oszczędności wprowadzono i zrealizowano dodatkowe działanie nr 3 – dostawa 40 szt. pojazdów patrolowo-szosowych.

Pojazdy przekazano do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Promocja projektu:

 1. Sprzęt transportowy oznakowywany został logiem ze wskazaniem źródła finansowania.
 2. W Biuletynie SG opublikowano artykuł o projekcie PL0090, jego realizacji i zamieszczono zdjęcia wykonane podczas odbioru autobusów - dostępny na stronach internetowych SG.
 3. Publikacja w gazecie Kieleckie Echo z dnia z 09.09.2008 r. - informacja o zrealizowaniu dostawy autocysterny przeznaczonej do transportu i dystrybucji paliwa lotniczego. Informacja ta była również dostępna na stronie portalu www.echodnia.eu.
 4. Na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej znajduje się informacja o zakupach sprzętu finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 5. W siedzibie Nadwiślańskiego OSG, w dniu 8 czerwca 2009 r., zorganizowano z udziałem mediów uroczyste przekazanie pojazdów.
 6. Na stronie internetowej www.quadzik.pl zamieszczono artykuł o przekazaniu Straży Granicznej pojazdów z napędem 4x4.


PL0090 jest największym realizowanym projektem, w ramach którego Straż Graniczna nabywa środki transportu.

do góry