Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej PL0092 - Archiwum Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Archiwum Norweski Mechanizm Finansowy

PL0092

01.06.2009

Projekt PL 0092 pod nazwą „Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej” został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:


  • Zakup 500 mobilnych, radiowych terminali dostępowych PANASONIC z czytnikami biometrycznymi odcisków palców i czytnikami e-dokumentów

   • Zakup 300 terminali sieciowych NTT z monitorami LCD i stacjonarnymi czytnikami e-dokumentów wraz z 180 drukarkami laserowymi

 

 

  • Zakup 500 mobilnych, radiowych terminali BORMANN z czytnikami biometrycznymi odcisków palców do wykorzystania w samochodach patrolowych SG

  

  • Zakup 300 stacjonarnych czytników linii papilarnych AGILE-TP na potrzeby systemu VIS

 

 

  • Rozbudowa infrastruktury do obsługi połączeń radiowych


Całość przedsięwzięcia pozwoli Straży Granicznej na wdrożenie przygotowywanego na poziomie UE systemu VIS, w którym biometria odcisków palców będzie jednym z głównych typów danych, na których system będzie operował. Ponadto powyższy sprzęt umożliwia odczyt danych biometrycznych (wizerunek twarzy oraz odciski palców) z paszportów biometrycznych od osób przekraczających granicę państwową. Ww. sprzęt pozwala na prowadzenie podstawowych zadań Straży Granicznej związanych z kontrolą ruchu granicznego i kontrolą wewnątrz kraju zarówno w środowisku stacjonarnym (lotniska, drogowe przejścia graniczne) jak i w środowisku mobilnym (autokary, pociągi, sprawdzenia w trakcie legitymowania).


Programiści Wydziału Informatyki BŁiI KGSG dokonali integracji z własnym systemem odprawy granicznej pod nazwą ZSE4 i większa część sprzętu jest już obecnie intensywnie eksploatowana w Straży Granicznej przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na granicach RP.

do góry