Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Procedura kwalifikacyjna -

Nawigacja

Procedura kwalifikacyjna

Procedura kwalifikacyjna

Andrzej Kucharski
15.04.2008

Procedura kwalifikacyjna kandydata do służby w Straży Granicznej

 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej decyzje o przyjęciu do służby podejmują: Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSW SG, komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej. W związku z tym, że nabór do służby w naszej formacji jest zdecentralizowany osoba zainteresowana powinna osobiście złożyć swoją ofertę do wybranej jednostki organizacyjnej SG. Jednocześnie informujemy, że obecnie Straż Graniczna nie ma możliwości zapewnienia przyszłym funkcjonariuszom miejsca zakwaterowania.

Zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej osoby zainteresowane służbą w naszej formacji poddawane są postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.  nr 23 poz 175 z póź. zm.)

Nabór do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

do góry